Kösedağ

OBK011-Kösedağ-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 80051 ha         Yükseklik : 985 m – 2812 m

Boylam        : 37,86ºD           İl(ler)         : Sivas

Enlem          : 40,04ºK           İlçe(ler)    : Zara, Koyulhisar, Suşehri

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Sivas ilinin kuzeydoğusunda yer alan Kösedağ Önemli Doğa Alanı, Zara İlçesi’nin hemen kuzeyinden başlar ve kuzeyde Kelkit Vadisi’yle sınırlanır. Doğubatı doğrultusunda uzanan Köse Dağları silsilesinin batı yarısını oluşturan ÖDA’nın yüksekliği 2812 metreyi bulur. Kızılırmak’ın kollarından biri olan Karapınar (Kuzuçağın) Deresi ve kolları alanda derin vadiler oluşturur. Genellikle meşe ormanları ve bozkırlarla örtülü dağın batı kısmında çam ormanları bulunur. Az sayıda yerleşim birimi bulunan ÖDA, peyzaj güzelliği ve ormanlık alanları nedeniyle Sivas ilinin günübirlik turizm faaliyetleri için de önem taşır.

Habitatlar: ÖDA; sarıçam ve karaçam ormanları, meşe ormanları, meyve bahçeleri, yüksek dağ bozkırları, tarım alanları ve nehir kıyısı bitki örtüsü topluluklarından oluşur. Dağın batı ve iç kesimlerinde bulunan karaçam ormanları yüksek kesimlerde yerini sarıçamlara bırakır. Sarıçamlar, Şerefiye Beldesi’nin güneyinde yoğunlaşır. Dağın doğu kısmındaki yüksek kesimler dağ bozkırları ve yer yer meşe topluluklarından oluşur. Meyve bahçeleri ve tarım alanları kuzey ve güney yamaçlardaki köylerle sınırlıdır. Sarp kayalıkların bulunduğu derin ve kıvrımlı vadiler alanın güney kesimindedir.

Türler: ÖDA, dar yayılışlı ve nadir bitki türleri için önem taşır ve beş bitki türünün dünyada bulunduğu bilinen tek alandır. Bu türler, Stachys sivasica, Verbascum pallidiflorum, Geranium chelikii, Scrophularia serratifolia ve Reaumuria sivasica’dır.

Alan, ÖDA kriterlerini sağlamamakla beraber yırtıcı kuşlar açısından da önem taşır. Alanda üreyen önemli türlerin başında küçük kartal (Hieraaetus pennatus), küçük akbaba (Neophron percnopterus), şahin (Buteo buteo), kızılşahin (Buteo rufinus) ve kerkenez (Falco tinnunculus) gelir. Güneydeki vadiler, kızılgagalı dağkargası (Pyrrhocorax pyrrhocorax) için önemli üreme alanıdır.

Alan Kullanımı: Alandaki insan faaliyetlerinin başında hayvancılık gelir. Dağdaki köylerde az miktarda tarım yapılır. Dağın batı kısmında ormancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Yine bu kısımda yöre insanı tarafından günübirlik turizm faaliyetleri yapılır.

Tehditler: Doğal yaşam üzerindeki ana tehdit aşırı otlatmadır. Otlatma baskısı dağda yüksek oranda erozyonun olmasına ve alandaki meşe ormanlarının zarar görmesine neden olmaktadır.

Alandaki bir diğer tehdit ise kaçak ağaç kesimidir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Sivas Valiliği; Sivas İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Sivas Orman İşletme Müdürlüğü; Sivas İl Çevre ve Turizm Müdürlüğü; Zara Kaymakamlığı; Zara Belediyesi; Suşehri Kaymakamlığı; Suşehri Belediyesi.

 

Dicle Tuba Kılıç

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options