Kozanlı Gökgöl

ORT019-Kozanlı Gökgöl-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 3139 ha           Yükseklik : 980 m – 1030 m

Boylam        : 32,84ºD           İl(ler)        : Konya

Enlem          : 39,01ºK            İlçe(ler)   : Cihanbeyli, Kulu

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı

 

Alanın Tanımı: Samsam Gölü’nün güneydoğusunda bulunan ÖDA, bir tatlı su gölü olan Gökgöl ve Kozanlı köyü ile Gökgöl arasında geniş sulak çayır ve bataklıklardan oluşur. Gökgöl, Samsam Gölü’nden çıkan drenaj kanalı ve yeraltı sularıyla beslenir. Gölün fazla suları doğudaki çıktısı ve ince bir dere yoluyla Tuz Gölü’ne ulaşır. Bu çıktının önünde hayvan otlatma olanaklarını artırmak için yapılmış bir set bulunur.

Habitatlar: Alanın büyük bir bölümünü göl yüzeyi ve onu çevreleyen geniş Juncus sp. çayırları ve bataklıklar oluşturur. Bu alanları kuru tarım alanları çevreler.

Türler: ÖDA; içsu balıkları ve su kuşları için küresel ölçekte önem taşır. Dikkuyruk (Oxyura leucocephala), pasbaş patka (Aythya nyroca), küçük kerkenez (Falco naumanni) ve gülen sumru (Sterna nilotica) ÖDA’da üreyen önemli kuş türleri arasında yer alır. Alanda üreyen ancak ÖDA kriterini sağlamayan türlerin arasında kara boyunlu batağan (Podiceps nigricollis) ve elmabaş patka (Aythya ferina) bulunur. Gökgöl, Tuz Gölü’ndeki flamingo (Phoenicopterus ruber) kolonileri için önemli bir beslenme alanıdır.

Nesli dünya ölçeğinde tehlikede ve dar yayılışlı olan Pseudophoxinus anatolicus ve Pseudophoxinus crassus balıkları bu alanda yaşar. Cobitis (Bicanestrinia) evreni balık türü dünyada sadece Gökgöl’de yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Gökgöl ile Kozanlı köyü arasındaki otlaklarda yoğun olarak büyükbaş hayvan otlatılır. Kozanlı Belediyesi gölün doğu ucunda bir dinlenme tesisi kurmuştur. Diğer alanlarda ise tahıl ekilir.

Tehditler: Kirlilik ve aşırı otlatma ÖDA’daki en önemli sorunlardır.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir çalışma yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Ankara Valiliği; Konya Valiliği; Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

 

Murat Gülsaçan

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options