Kozlu Kıyıları

OBK007-Kozlu Kıyıları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 9239 ha          Yükseklik : 0 m – 420 m

Boylam        : 31,53ºD           İl(ler)        : Zonguldak

Enlem          : 41,35ºK           İlçe(ler)   : Zonguldak merkez, Ereğli

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı

 

Alanın Tanımı: Alan Batı Karadeniz’de, Kozlu ilçesi ile Ereğli Limanı arasındaki kıyı şeridini kapsar. ÖDA, kıyıdaki sarp kayalık alanları, kumsalları ve ormanları içerir. Alanda kıyı boyunca Karadeniz’e dökülen küçük dereler bulunur. Ereğli ve Amasra yakınlarındaki denizden yükselen dik yarlar deniz kuşları için önemli üreme alanlarıdır.

Habitatlar: Kozlu Kıyıları; dik deniz kıyısı kayalıkları, kıyı şeridindeki ormanlık alanları ve kıyı kumullarını içine alır.

Türler: Alan ülkemize endemik ve dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan Seseli resinosum bitki türünün yaşadığı bir bölgedir.

Bunun yanında denizden yükselen dik kayalık yarlar tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis) için önemli bir üreme alanıdır.

ÖDA’da 1990’lı yılların ortalarına kadar Akdeniz foku (Monachus monachus) yaşamaktaydı.

Alan Kullanımı: Alanda taş kömürü maden ocakları yer almaktadır. Kıyılarda ise balıkçılık yapılır. Az miktarda ormancılık faaliyetleri bulunur.

Tehditler: Bilinen bir tehdit bulunmamaktadır. Tepeli karabatakların ürediği kolonilerin izlenmesi ve koruma tedbirlerinin alınması gereklidir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Zonguldak Valiliği; Zonguldak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı; Ereğli Kaymakamlığı; Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options