Kadim Üretim Havzaları Koordinatörü

Anadolu’nun Kadim Üretim Havzaları’nın araştırılması ve korunması için yürütülecek çalışmalarda üzere ekip arkadaşı arıyoruz. Biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri destekleyen tarımsal üretimler konusunda çalışmak istiyor ve aşağıda aranan özelliklerin size uygun olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kadim Üretim Havzaları Koordinatörü

Görev ve Sorumluluklar:

Türkiye’nin Kadim Üretim Havzaları’nda (KÜH) gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında; tarımsal üretimlerin (bitkisel ve hayvansal) araştırılması ve biyoçeşitlilik uzmanlarıyla çalışarak dokümantasyonunun yapılması.

Susuz ve yağmura dayalı tarım öncelikli olmak üzere tarımsal uygulamaların finansal sürdürülebilirliği ve yerinde korunması için çalışmalar geliştirilmesi ve uygulanması.

İzmir’de gerçekleştirilecek Kadim Üretim Havzaları restorasyon çalışmalarında plan hazırlıklarının yapılması ve pilot üretim alanları oluşturulması.

Kadim Üretim Havzaları çalışmalarımız kapsamında yürütülen faaliyetlerinin tüm aşamalarına gerektiğinde katkı verilmesi. (araştırma, veri toplama, raporlama, saha çalışmaları yapma, etkinliklere katılma vb.)

Kadim Üretim Havzaları kapsamında planlanan çalışmaları ekip çalışmasıyla ve danışmanlarla eşgüdüm içerisinde programa uygun olarak tamamlanması ve raporlanması.

Farklı düzeydeki yerel aktör, paydaşlar ve ağlarla ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin sürdürülmesi, ortaklıklar geliştirilmesi.

Kadim Üretim Havzaları yaklaşımının geliştirilmesi ve yaygınlaşması için yürütülen çalışmalarda aktif rol alınması ve disiplinlerarası ilişkilerin güçlendirilmesi.

Kadim Üretim Havzaları çalışmalarının Doğa Derneği’nin, Önemli Doğa Alanları, Yavaş Dükkan gibi diğer çalışma alanlarıyla entegrasyonuna katkı sağlanması.

Nitelikler:

Doğanın, doğa kültürü ve Kadim Üretim Havzaları’nın korunması için kişisel ilgiye ve adanmışlığa sahip olmak.

Lisans veya lisansüstü düzeyde ve tercihen tarım ekonomisi, iktisat, kalkınma, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, kültürel antropoloji gibi alanların birinde ya da birden fazlasında eğitim ve deneyime sahip olmak.

Kadim veya modern doğa dostu üretim yöntemleri konusunda merak, bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Ziraat, biyoloji, halk kültürü, ekonomi, peyzaj vb. alanlarla ilgili disiplinler arası çalışma yürütmeye hevesli olmak ve bu alanların eşgüdümlü çalışabilmesi için kolaylaştırıcı olmak.

Farklı ortamlarda farklı kesimlerden kişiler ve kurumlarla akıcı ve etkili iletişim kurmak. Türkçe dilini etkin bir şekilde kullanabilmek, tercihen İngilizce ve Anadolu dillerinden birini bilmek.

Rapor yazma/özetleme, redaksiyon, sunum hazırlama ve yapma, aynı anda birden çok ve farklı görevi yürütme ve zamanında tamamlama becerilerine sahip olmak.

MS Ofis programlarında (MS Word, MS Excel ve MS Powerpoint vb.) yetkin olmak.

Tercihen B sınıfı ehliyete ve aktif sürücülük becerilerine sahip olmak.

Saha çalışmaları amacıyla seyahat esnekliğine sahip olmak.

Yakın süpervizyona ihtiyaç duymadan çalışabilen, ayrıntılara dikkat eden, şeffaf, titiz ve kucaklayıcı bir çalışma anlayışına ve gönüllü bir ruha sahip olmak.

Türkiye ve dünyadaki farklı bakış açıları ve kültürlere karşı açık ve saygılı olmak. Doğa Derneği ilkelerini benimseyerek çalışmak. Doğa Derneği’nin değerlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://dogadernegi.org/degerlerimiz/

Başvuru yapmak isteyenlerin en geç 21 Mart 2021 tarihine kadar, “Kadim Üretim Havzaları Koordinatörü” başlığı ile [email protected] adresine bir sayfayı geçmeyecek bir niyet mektubu ve detaylı özgeçmiş göndermeleri gerekmektedir.

Doğa Derneği’ne katılmayı düşündüğünüz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options