Kumluca

AKD022-Kumluca-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Acil

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 3173 ha              Yükseklik : 0 m – 2 m

Boylam        : 30,26ºD              İl(ler)        : Antalya

Enlem          : 36,31ºK               İlçe(ler)    : Kumluca, Finike

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı, arkeolojik sit alanı

 

Alanın Tanımı: Alan, Antalya’nın batısında Kumluca ve Finike ilçelerinin sahilini kapsar. Kumluca-Finike sahil yolu ÖDA’nın üzerinden geçer. Kumluca ve Finike ovaları Antalya’nın batısındaki en büyük ovadır ve Alakır Çayı, Akçay ve Gavur derelerinin getirdiği alüvyonlu malzemenin denizi doldurması sonucunda oluşmuştur. Bu akarsuların oluşturduğu sulak alan, karayolu ve yapılaşma nedeniyle tahrip olmuştur.

Habitatlar: Antalya’nın batısındaki en uzun kumsal olan ÖDA, giderek daralan bir kumul ekosistemine sahiptir. Kumsalın arkasında tarım alanları bulunur.

Türler: ÖDA, denizkaplumbağası (Caretta caretta) için küresel ölçekte önemli yuvalama alanıdır.

Alan Kullanımı: ÖDA, Kumluca ve Finike ilçelerinin günübirlik turizm alanıdır. ÖDA’nın arkasındaki arazilerde Antalya’nın en önemli tarım alanları bulunmaktadır.

Tehditler: Alan üzerindeki en büyük tehdit turizm baskısı ve yasadışı turizm girişimleridir. Alanın kumul ve sulak alan ekosistemleri kıyıdaki ilçe ve beldelerdeki yapılaşma nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuştur. Finike ve Kumluca ilçelerinde yapılaşma devam etmekte, kıyıdan kaçak çakıl ve kum alımı sürmektedir. Bunun sonucunda özellikle denizkaplumbağaları ve kumul bitkileri olumsuz etkilenmektedir. Kıyıdaki ışık kirliliği, kumsala araçla girilmesi ve gece ateş yakılması sonucu denizkaplumbağası yavruları olumsuz etkilenmektedir. Yapılaşmanın nispeten az olduğu Beykonak ve Mavikent beldelerinin sahilini turizm yatırımlarına açma planları bulunmaktadır.

Kıyı ekosistemlerinin üzerinden geçen Kumluca-Finike karayolu alanı tahrip eden diğer bir unsurdur. Yol, kumul ekosisteminin her yıl daralmasına sebep olmaktadır.

Bölgede çok yoğun kullanılan kimyasal tarım ilaçları ise kirliliğe yol açmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Alan, 1988 yılında Çevre Bakanlığı tarafından denizkaplumbağası yuvalama kumsalı olarak ilan edilmiştir. Ancak denizkaplumbağaları için bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri :Kumluca Kaymakamlığı; Finike Kaymakamlığı; Kumluca Belediyesi; Finike Belediyesi; Mavikent Belediyesi; Sahilkent Belediyesi; Hasyurt Belediyesi; WWF Türkiye.

 

Başak Avcıoğlu

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options