Kuyucuk Gölü

DOG025-Kuyucuk Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü    : 390 ha           Yükseklik      : 1627 m – 1635 m

Boylam           : 43,45ºD        İl(ler)              : Kars

Enlem             : 40,74ºK        İlçe(ler)           : Arpaçay

Koruma Statüleri     : Yaban hayatı geliştirme sahası

 

Alanın Tanımı: Kars-Akyaka Platosu’nun ortasına konumlanmış küçük bir tatlı su gölüdür. Gölün toplam alanı 218 hektardır. Gölün kuzey kısmından Kars-Akyaka yolu geçmektedir. Göl suyunun asitli olması nedeniyle balık yetişmemekledir.

Habitatlar: ÖDA’nın büyük kısmı göl yüzeyiyle kaplıdır. Göl çevresinde sazlık alanlar ve ıslak çayırlar bulunur. Güney kısmında küçük sazlık alanlar bulunur.

Türler: Kuyucuk Gölü ülkemize endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Elymus sosnowskyi adlı bitki türünü barındırır.

ÖDA’da nesli dünya ölçeğinde tehlike altındaki dikkuyruk (Oxyura leucocephala) üremektedir. Uzunbacak (Himantopus himantopus) ve saz delicesi (Circus aeruginosus) alanda üreyen diğer önemli kuş türleridir.

Bu türlerin yanında alanda üreyen ancak ÖDA kirterlerini sağlamayan kızıl boyunlu batağan (Podiceps grisegena), kara boyunlu batağan (Podiceps nigricollis) ve boz ördek (Anas strepera) bulunur.

Göç döneminde çok daha fazla kuşa ev sahipliği yapan göl, üreme sonrasında binlerce boz kaz (Anser anser) ve angıt (Tadorna ferruginea) barındırır.

Alan Kullanımı: Alandaki insan faaliyetlerinin başında kuru tarım ve hayvancılık gelmektedir.

Tehditler: Alan üzerindeki ana tehdit, DSİ’nin bölgedeki tarım alanlarını genişletme projesidir. Gölün yakın çevresindeki alanlarda sulu tarıma geçilmesi planlanmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri

Kars Valiliği; Kars İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Arpaçay Kaymakamlığı; Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options