Mersin Tepeleri

AKD055-Mersin Tepeleri-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 46185 ha         Yükseklik : 90 m – 2020 m

Boylam        : 34,45ºD           İl(ler)        : Mersin

Enlem          : 36,89ºK           İlçe(ler)    : Mersin merkez, Erdemli

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Mersin Tepeleri, Mersin ilinin hemen kuzeybatısında yer alan bir dizi vadi ve bu vadileri çevreleyen tepelerden oluşur. Alanda vadiler oluşturan başlıca su kaynakları Kızıldere, Mezitli ve Sandal dereleridir. ÖDA’nın hemen kuzeyinde bir diğer önemli doğa alanı olan Bolkar Dağları bulunur. Mersin ilinin göç alması ve sürekli genişlemesi sonucunda alandaki yapılaşma artmaktadır. Aynı zamanda ilin mesire ve ikincil konut yeridir. Alan Bolkarlar’da bulunan platolardaki yaylalara giden yörük yolları üzerinde yer alır.

Habitatlar: Mersin tepeleri, ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz’e özgü maki toplulukları, yükseklerde kızılçam (Pinus brutia) ormanları ve dağ bozkırları, az miktarda tarım alanı ve nehir kıyısı bitki topluluklarından oluşur. Maki topluluklarındaki en yaygın bitki türleri defne (Laurus sp.), keçiboynuzu (Ceratonia sp.), zeytin (Olea sp.) ve belirli yerlerde sandal (Arbutus andrachne) ağacıdır. Alan içerisinde yükseklik arttıkça maki yerini kızılçam ormanına bırakır. ÖDA’da bulunan derelerin oluşturduğu, bazıları oldukça derin kanyonlarda yer yer nehir kıyısı bitki topluluklarına rastlanır. Yazın çoğunlukla kuruyan dere boylarında tarım alanları bulunur. Yüksek dağ çayırları ise alanın kuzeybatısındaki dağlık alanda bulunur.

Türler: Alanda 12 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bunlar arasındaki Aethionema demirizii‘nin bilinen dünya dağılımı ÖDA’nın kuzeybatısı ile sınırlıdır. Türkiye’ye endemik Echinops mersinensis, Heptaptera cilicica, Linum anisocalyx, Phelipanche tzvelevii, Salvia quezelii, Sideritis cilicica, Thlaspi elegans, Verbascum linearilobum bitki türleri de alanda bulunmaktadır. Alandaki vadilerde tavşancıl (Hieraaetus fasciatus) ve gökkuzgun (Coracias garrulus) kuş türleri üremektedir.

Akdeniz biyomuna endemik ve dar yayılışlı bir yılan türü olan Eirenis aurolineatus alanda yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: ÖDA’da ikinci konut yapımı yaygın olmakla beraber, hayvancılık ve sebze-meyve yetiştiriciliği de yapılır. Mersin şehrinde yaşayan insanların, serin ve deniz manzaralı olması nedeniyle ikincil konut alanı olarak tercih ettikleri bir alandır. Alanda ayrıca son yıllarda seracılık ve limon bahçeleri yaygınlaşmaya başlamıştır.

Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, Mersin ilinin büyümesiyle artan ikincil yazlık konutlardır.

Bunun yanı sıra maliklere kapalı tepelerde son yıllarda seracılık yaygınlaşmıştır. Makiler kesilerek sera bahçesi açılmaktadır.

Mersin ilindeki yapılaşma tepelerdeki taş ocağı sayısının artmasına neden olmuştur.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Mersin Valiliği; Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Erdemli Kaymakamlığı; Erdemli Belediyesi.

 

Burcu Meltem Arık, Önder Cırık

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options