Murat Dağı

EGE029-Murat Dağı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 130863 ha       Yükseklik : 750 m – 2309 m

Boylam        : 29,70ºD            İl(ler)         : Kütahya, Uşak

Enlem          : 38,96ºK            İlçe(ler)     : Aslanapa, Çavdarhisar, Altıntaş, Gediz, Dumlupınar, Banaz, Uşak merkez

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Uşak ilinin kuzeydoğusunda yer alan ÖDA, kızılçam ve karaçam ormanları, baltalıklar, dağ bozkırları ve yüksek dağ çayırları ile kaplı bir dağ silsilesidir. Alanda yazları kuruyan Gölyeri ve bir buzul gölü olan Kuzugöl olmak üzere iki küçük sulak alan bulunur. ÖDA, Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz bitki coğrafyalarının kesiştiği bir yerde bulunur ve bu nedenle büyük bitki çeşitliliği gösterir. Bu çeşitlilik, ÖDA’daki hayvan türlerini de etkilemiştir.

Habitatlar: Murat Dağı, düşük yüksekliklerde kızılçam, daha yükseklerde ise karaçam ormanlarıyla kaplıdır. Orman dokusunun kesildiği alanlarda alçak boylu çalılıklar ve baltalık meşe ormanları uzanır. Dağ silsilesi üzerinde yer yer açık alanlar da bulunmaktadır ve bunların bir kısmında tarım yapılmaktadır. Dağın ağaç sınırının üzerindeki bölgesini yüksek dağ çayırları kaplar.

Türler: Alan bitki türleri açısından oldukça zengin bir bölgedir ve tamamı Türkiye’ye endemik 25 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bu bitki türlerinden dördünün dünya dağılımının sadece Murat Dağı ile sınırlı olduğu bilinmektedir; Alyssum davisianum, Prometheum muratdaghense, Pyrus anatolica ve Verbascum coronopifolium.

Murat Dağı, sakallı akbaba (Gypaetus barbatus), kara akbaba (Aegypius monachus) ve kaya kartalı (Aquila chrysaetos) gibi yırtıcı kuşlar başta olmak üzere pek çok kuş için bölgesel için ölçekte öneme sahiptir.

Alan aynı zamanda bölgesel ölçekte tehlike altında olan yalancı apollo (Archon apollinus) ve güzel nazuğum (Euphydryas orientalis) kelebek türlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Alan Kullanımı: Bölgede yoğun olarak ormancılık ve otlatma faaliyetleri yürütülmektedir. Dağda kaplıca ve sosyal tesisler bulunur. Bir zamanlar yaşanan yoğun ağaç kesimin ardından bugün alanda birçok bölgede ağaçlandırma çalışmaları yürütülmektedir.

Tehditler: Geçmişte yapılan yoğun ağaç kesimi alandaki bitki örtüsüne büyük zarar vermiştir. Devam eden yoğun ormancılık faaliyetleri özellikle alanda üreyen kara akbabaları tehdit etmektedir.

Alanda yapılan yoğun ağaçlandırma çalışmalarının doğal yaşam üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Uşak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Kütahya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Kuş Araştırmaları Derneği.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options