Nallıhan Tepeleri

OBK023-Nallıhan Tepeleri-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : İlerleme (+1)

Yüzölçümü : 82667 ha        Yükseklik : 490 m – 1870 m

Boylam        : 31,54ºD          İl(ler)        : Ankara, Bolu

Enlem          : 40,24ºK           İlçe(ler)    : Nallıhan, Seben, Kıbrısçık, Beypazarı

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA, Nallıhan-Beypazarı karayolu ile Seben İlçesi arasında doğu-batı doğrultusunda uzanan tepelerden oluşur. Alanın batı sınırını Nallıhan Çayı oluşturur. Alandaki tepeler, çay ve derelerin açtığı küçük vadilerle bölünmüştür. Alanın ortasından Sakarya Nehri’nin doğu-batı kollarından biri olan Aladağ Çayı geçer. Alanda kireçtaşı, jipsli, marnlı ve killi topraklardan oluşan tepeler bitki çeşitliliği açısından çok önemlidir. Alanda karaçam ormanlarının yanı sıra Akdeniz bitki örtüsüne özgü kızılçam ormanları da bulunur ve bu nedenle Akdeniz bitki örtüsüne özgü çok sayıda türe rastlanır. Seben ilçesinde Seben Kaya Mezarları ve Bağlum (Seben) Kaplıcası bulunur.

Habitatlar: ÖDA; bozkırlar, sulu ve kuru tarım alanları, meşe ve ardıç toplulukları, karaçam ve kızılçam ormanlarından oluşur. Tepelerin güneye bakan yamaçlarında karaçam ormanları bulunurken, Aladağ Çayı ve kollarındaki derin vadilerde geniş kızılçam ormanları bulunur.

Türler: Bitki türleri açısından önemli alanda ÖDA kriterini sağlayan türler Alyssum niveum ve Asyneuma linifolium ssp. nallihanicum ve Muscari adilii’dir.

ÖDA aynı zamanda yırtıcı kuşlar açısından önemlidir. ÖDA kriterlerini sağlamamakla birlikte ÖDA’da kara akbaba (Aeygpius monachus), küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve sakallı akbaba (Gypaetus barbatus) düzenli olarak görülmektedir. Kızıl geyik (Cervus elaphus) ÖDA kriterlerini sağlamayan ancak korumada öncelikli türlerden biridir.

Alan Kullanımı: Alanda az miktarda hayvancılık, sulu ve kuru tarım yapılır. Buğday tarlaları ve bağlar özellikle güneyde geniş yer kaplar. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan çay ve dereler boyunca sebze yetiştirilir ve geniş meyve ve ceviz bahçeleri yer alır. Aladağ Çayı’nın ÖDA’nın güney kısmını oluşturan bölümünde çeltik tarımı yapılır.

Sekli köyünün kuzeyindeki yamaçlar Ankara’daki doğaseverler tarafından günübirlik kamp gezileri amacıyla kullanılır.

Tehditler: Alandaki kızılçam ormanlarında aşırı ve kaçak kesim yapılmaktadır. Alanın güneyindeki Eti Soda İşletmesi’nin alandaki bozkır türlerine olan etkisi bilinmemektedir. Ancak yöre halkı işletmenin zaman zaman atıklarını arıtmadan tarım alanlarını sulayan derelere bırakmasından şikâyetçidir.

Nallıhan-Beypazarı ilçeleri arasında yapımı planlanan çift yol alanın güneyindeki tepelerdeki nadir bitki türlerini tehdit etmektedir. Yol inşasının bu türleri dikkate alarak planlanması gerekmektedir.

Alanda özellikler geyikler üzerinde yasadışı avcılık baskısı bulunur.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Ankara Valiliği; Bolu Valiliği; Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Bolu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Nallıhan Kaymakamlığı; Beypazarı Kaymakamlığı; Seben Kaymakamlığı; Nallıhan Belediyesi; Beypazarı Belediyesi; Seben Belediyesi; Doğa Derneği.

 

Dicle Tuba Kılıç, Özgür Koç 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options