Obruk Yaylası

ORT026-Obruk Yaylası-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Çok Acil

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü   : 27538 ha         Yükseklik : 990 m – 1110 m

Boylam          : 33,44ºD           İl(ler)        : Konya

Enlem            : 37,92ºK           İlçe(ler)   : Eskil, Karatay, Emirgazi, Karapınar

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi

 

Alanın Tanımı: Obruk Yaylası, Konya Kapalı Havzası’nın orta bölümünde yer alan ve güneydeki Konya Ovası ile Tuz Gölü Havzası’nı birbirinden ayıran karstik platodur. Aşırı geçirgen karstik yapısı nedeniyle yeraltından akan suların bu yapıyı erittiği yerlerde obruk adı verilen çöküntüler yer alır. ÖDA’da irili ufaklı çok sayıda kuru veya sulu obruk vardır. Meyil, Kızören ve Çıralı bunların en büyüklerindendir. Obrukların etrafındaki dik yarlar yırtıcı kuşlar için çok önemli üreme alanlarıdır. Obruk göllerindeki su düzeyi Konya Kapalı Havzası’nın güneyinden Tuz Gölü’ne doğru akan yeraltı sularının bir aynasıdır. Son yıllarda bu havzadaki yeraltı suları şeker pancarı tarımı nedeniyle hızla azaldığından obruk gölleri de kuruma tehlikesi ile karşı karşıya gelmiştir.

Habitatlar: Obruk Yaylası neredeyse tümüyle yavşan bozkırları ile kaplıdır. Bunun dışında kuru tarım alanları ve sulu veya kuru obruklar bulunur.

Türler: ÖDA, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında ve dar yayılışlı olan Scorzonera boissieri adlı endemik bitki türü için önemlidir.

Özellikle büyük obrukların kenarındaki dik yarlar kuşlar için önemli bir barınak ve yuvalama alanı oluşturur. Alanda aynı zamanda çok sayıda bozkır türü yuva kurar. Bu türler arasında kır incirkuşu (Anthus campestris), kocagöz (Burhinus oedicnemus), kızıl şahin (Buteo rufinus), bozkır toygarı (Calandrella brachydactyla), büyük cılıbıt (Charadrius leschenaultii columbinus), boğmaklı toygar (Melanocorypha calandra) ve bağırtlak (Pterocles orientalis) bulunur.

Alan Kullanımı: Alanda ağırlıklı olarak hayvancılık ve daha az oranda tarım yapılmaktadır.

Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit su rejimine yapılan yoğun müdahalelerdir. Özellikle Güney Konya Kapalı Havzası’nda yeraltı suları aşırı kullanılmakta ve bu da bölgedeki göllerin susuz kalmasına neden olmaktadır.

Bunun yanı sıra bölgedeki yavşan bozkırlarında aşırı otlatma baskısı vardır. Bu durum alandaki bozkır canlılarının yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Konya Valiliği; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

 

Burcu Meltem Arık

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options