Refahiye Ormanları

DOG009-Refahiye Ormanları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü    : 240507 ha     Yükseklik      : 960 m – 3025 m

Boylam           : 38,66ºD        İl(ler)              : Erzincan, Sivas

Enlem             : 39,81ºK        İlçe(ler)           : Suşehri, Akıncılar, Gölova, Refahiye, İmranlı, Kemah, İliç

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Erzincan ilinin batısında; Refahiye, Kemah ve İliç ilçe merkezlerinin çevrelediği bölgedeki ormanlık alandır. ÖDA; kuzeyde Erzincan – Sivas yolu, doğuda Köhnem Dağı, güneyde ise Fırat Nehri’yle sınırlanır. Alçak tepelerin sıralandığı ve Fırat Nehri’nin kollarının oluşturduğu vadilerden oluşan alanın kuzey kısmı yoğun olarak sarıçam ormanlarıyla kaplıdır. Yüksek kesimlerde kayalık alanlar ve çayırlarla bölünen ormanlar uzanır. Alçak kesimlerde ormanlar ve açıklıklar tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Ormancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu alan, Doğa Anadolu’daki en önemli sarıçam ormanlarındandır.

Habitatlar: Alanın kuzey kesimi yoğun olarak sarıçam ormanlarıyla kaplıdır. Ormanlık alanlar, güneye indikçe yerini meşe ve ardıç topluluklarına bırakır. Ormandaki çam ağaçlarının büyük bir kısmı gençtir veya gençleştirilmiştir. Orman açıklıklarında bitki türleri açısından zengin çayırlar bulunur. Yüksek kesimler bitki örtüsünün seyrek olduğu otlaklar ve kayalıklarla kaplıdır. Tarım alanları sadece alçak kesimlerde ve dere kenarlarında bulunur.

Türler: Alan, büyük kısmı nesli dünya ölçeğinde tehlikede olan 16 endemik bitki türü için ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Kelebekler ve kuş türleri alandaki diğer önemli tür gruplarıdır.

Şah kartalın (Aquila heliaka) ülkemizde ürediği nadir alanlardan biri olan ÖDA, küçük orman kartalı (Aquila pomarina) dağılımının Türkiye’deki uç noktalarından birini oluşturur. Kara çaylak (Milvus migrans), küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve küçük kartal (Hieraaetus pennatus) alanda üreyen diğer önemli kuş türlerindendir.

Alan Kullanımı: Kuzey kesimlerinde ormancılık faaliyetleri yoğundur. Diğer bölgelerde ağırlıklı olarak hayvancılık ve tarım yapılır.

Tehditler: Alandaki yoğun ormancılık faaliyetleri, ormanda üreyen büyük yırtıcı kuşların üreme başarısını olumsuz etkilemektedir.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir koruma çalışması yoktur. Doğa Derneği, BTC Boru Hattı Önemli Kuş Alanları Projesi kapsamında alandaki kuş türlerini araştırmıştır.

Yerel İlgi Sahipleri: Erzincan Valiliği; Erzincan İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Tema Vakfı İl Temsilciliği; Refahiye Orman İşletmesi; Refahiye Kaymakamlığı.

 

Geoff Welch, Hilary Welch

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options