Şeytan Dağları ve Perisuyu

DOG012-Şeytan Dağları ve Perisuyu-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü    : 155747 ha     Yükseklik      : 1140 m – 2900 m

Boylam           : 40,56ºD        İl(ler)              : Bingöl, Tunceli

Enlem : 39,37ºK                    İlçe(ler)           : Tercan, Pülümür, Yedisu, Karlıova, Kiğı, Adaklı

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Şeytan Dağları, Kiğı ve Yedisu ilçelerini içine alan, doğuda Karlıova ilçesiyle sonlanan geniş bir ÖDA’dır. Şeytan Dağları dağ silsilesi doğubatı doğrultusunda uzanmaktadır. Silsilenin kuzeyinde kalan Perisuyu Vadisi, Yedisu ilçesini içine almaktadır. Çatılı ve Turna Dağları bölgenin en yüksek noktalarındandır. Dağ silsilesinin kuzey kısmını doğu batı doğrultusunda yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda akan Perisuyu Çayı sınırlar. Dağların batı kesiminde bu çay güneye döner ve Özlüce Baraj Gölü’ne dökülür.

Habitatlar: Şeytan Dağları genel olarak dağ bozkırları ile kaplıdır. Yüksek bölgelerde dağ çayırları uzanmaktadır. Dağ silsilesinin kuzeyinde bulunan Perisuyu Çayı’nın oluşturduğu vadi ve yamaçlar geniş meşe ormanlarıyla kaplıdır. Bunun yanında, Perisuyu Çayı bazı bölgelerde el değmemiş ıslak çayırlar ve sazlık alanlar oluşturmaktadır. Bölgede yaygın olmamakla birlikte tarım alanları ile meyve ve fındık bahçeleri bulunmaktadır.

Türler: Şeytan Dağları bölgede üreyen kuş türleri dolayısıyla öncelikli bir alandır. Bölgede Perisuyu’nun batı kesiminde üreyen turnalar (Grus grus) alana ÖDA statüsü kazandırmaktır. Alan aynı zamanda küçük kartal (Hieraaetus pennatus) için önemli bir üreme bölgesidir.

Alanda görülen önemli memeli türleri arasında vaşak (Lynx lynx) ve dağkeçisi (Capra aegagrus) bulunur.

Alan Kullanımı: Hayvancılık bölgedeki en önemli geçim kaynağıdır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yanı sıra bölgede arıcılık faaliyetleri de yürütülmektedir. Özellikle Perisuyu’nun oluşturduğu vadide küçük ölçekli tarım faaliyetleri de görülür. Tarım faaliyetlerinden elde edilen ürünler genelde bölgenin kendi ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.

Tehditler: Devlet Su İşleri’nin planladığı kurutma çalışmaları başta turnaların ürediği ıslak çayırlar olmak üzere genel olarak alandaki en büyük tehdittir. Yapımı sürmekte olan Kiğı Barajı alandaki nadir vadi ekosistemini tehdit etmektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma faaliyeti bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Bingöl Valiliği; Bingöl İl ve Çevre Orman Müdürlüğü; Tunceli İl ve Çevre Orman Müdürlüğü; Yedisu Kaymakamlığı ve Belediyesi; Kiğı Kaymakamlığı ve Belediyesi.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options