Şile Kıyıları

MAR030-Şile Kıyıları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Acil

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 4817 ha           Yükseklik : 0 m – 150 m

Boylam        : 29,51ºD           İl(ler)         : İstanbul

Enlem          : 41,18ºK            İlçe(ler)    : Şile

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı

 

Alanın Tanımı: Alan, İstanbul’un Doğu Karadeniz kıyısındaki kumullar, deniz kıyısına özgü fundalık ve çalılıklar ile Şile ilçesinin liman girişindeki dört adayı kapsar. ÖDA’daki kumul sistemi bu habitatın Türkiye’nin kuzeybatı kıyılarındaki en az zarar görmüş örneklerinden biridir.

Habitatlar: ÖDA, kumul ekosistemleri ile arkasında uzanan ormanlar ve fundalıklardan oluşur. Şile kıyıları önemli bir oranda yaprak döken ormanlarla kaplıdır.

Türler: Alan, İstanbul’a özgü ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan sahil asperulası (Asperula littoralis) gibi bitki türlerine ev sahipliği yapar. Alanda ÖDA kriterini sağlayan ve ülkemize endemik olan diğer bitki türleri Silene sangaria ve Verbascum degenii’dir.

ÖDA, tepeli karabatağın (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) Türkiye kıyılarındaki en önemli üreme alanlarından biridir.

Alan memeli türleri açısından da zengindir. Kıyıdaki mağaralar, uzun ayaklı yarasa (Myotis capaccinii), Akdeniz nalburunlu yarasası (Rhinolophus euryale) ve Mehely’in nalburunlu yarasası (Rhinolophus mehelyi) gibi nesli küresel ölçekte tehlikede olan yarasa türlerini barındırmaktadır.

ÖDA’ da aynı zamanda bölgesel ölçekte tehlike altındaki karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) bulunmaktadır.

Alan Kullanımı: Şile, İstanbul için sayfiye amacıyla kullanılan bir alandır. Son yıllarda küçük ölçekli ekolojik tarım çalışmaları yapılmaktadır. Pansiyonculuk yaygındır ve farklı spor faaliyetleri yapılmaktadır. Alanda arış ve maden çıkarımı devam etmektedir. Alana adını veren şilebezinin üretimi gittikçe azalan ölçekte de olsa sürmektedir.

Tehditler: ÖDA üzerindeki en ciddi tehdit özellikle kumul alanların tercih edildiği motokros yarışlarıdır. Bu tür faaliyetler kumul bitkilerini olumsuz etkilemektedir.

Alanda özensiz açılan ve işletilen maden ocakları bulunmaktadır. Diğer bir ciddi tehdit plansızca inşa edilen ikinci konutlardır.

Koruma Çalışmaları: Şile Belediyesi ve Şile Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından başlatılan ve diğer ilgili tarafların da destek verdiği kıyı koruma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca Şile Belediyesi’nin, deniz temizliğinin göstergesi olan ‘’Mavi Bayrak’’ konusunda girişimleri mevcuttur.

Yerel İlgi Sahipleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Şile Belediyesi; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi; TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi; TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi; Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK); Şile Çevre Gönüllüleri Derneği; İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu.

 

Atakan Mert

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options