Sodalı Göl

DOG047-Sodalıgöl-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    :  Aynı (0)

Yüzölçümü    : 4392 ha         Yükseklik      : 1650 m – 1680 m

Boylam           : 42,98ºD        İl(ler)              : Bitlis

Enlem             : 38,80ºK        İlçe(ler)           : Adilcevaz

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Van Gölü’nün kuzey kıyısında, Süphan Dağı’nın güneydoğusunda yer alan ve Van Gölü’nden ince bir bantla ayrılan 1200 hektar büyüklüğünde sığ bir soda lagünüdür. Göl, Karşıyaka, Esenkıyı ve Göldüzü köyleri arasında yer alır. Yer yer küçük bataklık alanlar ve ince bir hat halindeki sazlıklarla çevrilidir. Van Gölü’nün hemen kenarında yer alan 30 hektarlık Adrom Gölü de ÖDA içinde yer alır.

Habitatlar: Göl, sığ ve tuzlu bir lagün özelliğindedir. Etrafında cılız sazlıklar ve az miktarda su basar çayırlar bulunur. Kuru tarım alanları ve otlaklarla çevrilmiştir.

Türler: Kuşlar açısından özellikle göç döneminde dünya ölçeğinde önemli bir alandır. Nesli dünya ölçeğinde tehlike altındaki dikkuyruklar (Oxyura leucocephala) alanda büyük sayılarda üremekte ve tüy değişimi döneminde konaklamaktadır. Bunun yanında alanda üreyen bıyıklı sumrular (Chlidonias hybrida) ve angıtlar (Tadorna ferruginea) başta olmak üzere üreme sonrasında alanı beslenme amaçlı kullanan diğer sukuşları alanın ÖDA statüsü kazanma nedenidir. Alanda kış öncesinde önemli sayılarda ötücü kuğu (Cygnus cygnus) görülmektedir.

Alan Kullanımı: Göl etrafında yoğun olarak kuru tarım ve hayvancılık yapılır. Göl yüzeyinde herhangi bir insan kullanımı yoktur.

Tehditler: Bölgede hayvancılık faaliyetleri düzenli olarak yapılmaktadır. Otlatma nedeniyle göl kenarındaki sazlıklar seyrelmekte ve bu sazlarda üreyen dikkuyruklar üzerindeki baskı artmaktadır.

Alanda kuş türlerine özellikle ördek ve kazlara yönelik yasadışı avcılık yapılmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri alanda düzenli olarak izleme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bunun yanında Doğa Derneği alanda düzenli olmayan kuş araştırmaları gerçekleştirmiştir.

Yerel İlgi Sahipleri: Bitlis Valiliği; Bitlis İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Adilcevaz Kaymakamlığı; Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Doğa Derneği.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options