Gediz Deltası İstişare Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Le Voyage des Koumoul

Farklı kurumlarda çalışan on iki akademisyenve araştırmacı bir araya gelerek İzmir’in Gediz Deltası konusunda bir bilimsel istişare toplantısı gerçekleştirdi. Kuşlar, bitkiler, sürüngenler, çift yaşamlılar, memeliler, su canlıları ve sulak alanlar konusunda uzmanların bir araya geldiği toplantı İzmir Sanat Binası’nda 11 Aralık 2018’de gerçekleşti. Toplantıda şehir sulak alan ilişkisi, Gediz Deltası’nda yaşayan canlıların durumları, deltaya yönelik tehditler ve çözüm önerileri tartışıldı. Bir araya gelen uzmanlar aşağıdaki konulara dikkate çekti:

Gediz Deltası:

 • İzmir gibi nüfusu dört milyonu aşan bir metropolle iç içe geçmiş yeryüzündeki nadir sulak alandan biridir.
 • UNESCO’nun dört Dünya Doğa Mirası kriterinin tümünü sağlamaktadır.
 • Flamingoların dünya nüfusunun yaklaşık yüzde onu burada yaşamaktadır.
 • Nesli tehlike altında olan pek çok kuş türü, Akdeniz foku, Caretta carettadeniz kaplumbağasının birlikte yaşadığı tek alandır.
 • Tüm Ege Denizi’ndeki en önemli balık yavrulama ve beslenme alanlarından biridir ve Türkiye’deki tuz üretiminin yaklaşık üçte biri burada gerçekleşmektedir.
 • Delta, ulusal ve uluslararası yasalarla korunmaktadır ve İzmir şehrinin doğayla bütünleşik bir yaşam sürmesi için önemli bir potansiyel arz etmektedir.

Gediz Deltası’nın varlığını sürdürebilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için aşağıdaki konuların ivedi olarak ele alınması gerekmektedir:

 • Farklı araştırma ve koruma kurumları arasında koordinasyonun ve veri akışının sağlanması.
 • Deltada varlığı bilinen türlerin dağılımları ve popülasyon durumlarının daha iyi anlaşılması ve biyolojik çeşitliliği dair verilerin tüm araştırmacı ve korumacıların erişimi olan bir veri tabanında saklanması.
 • Delta ve yakın çevresindeki (İzmir Körfezi başta olmak üzere) canlı türlerinin izlenmesi için standart izleme protokollerinin oluşturulması.
 • Deltadaki farklı ekosistemlerin ihtiyaçlarının bilimsel yöntemler ile belirlenmesi ve deltanın bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde yönetilmesi.
 • Deltadaki insan faaliyetlerinin başta balıkçılık olmak üzere ekosistem döngüleriyle yeniden uyum içinde tanımlanması.
 • Deltanın bozulmuş bölümleri için restorasyon planlarının yapılması ve uygulanması.
 • Delta ve şehir arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, daha çok İzmirli’nin alanı tanıması, değerini fark etmesi.
 • Alanın koruma derecelerinin güçlendirilmesi ve tehditlere yönelik ivedi önlem alınması.
 • Yasadışı avcılık sorunuyla etkin mücadele edilmesi ve av koruma önlemlerinin artırılması.
 • Deltadaki sazlıklara ulaşan S-47 kanaletinin bakımının yapılarak, motopomp sisteminin çalışır durumu getirilmesi; Süzbeyli pompa sisteminin çalıştırılması, Maltepe pompa istasyonu su iletim hattının yer altına alınması.
 • Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için gerekli girişimlerin başlatılması.


Toplantı katılımcıları:

Doç. Dr. Kerim Çiçek
Dr. Ömer Döndüren
Dr. Güven Eken
Öğr. Gör. Dr. Volkan Eroğlu
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Itri Levent Erkol
Yüksek Biyolog Ahmet Kaya
Yard. Doç. Dr. Erol Kesici
Doç. Dr. Ferhat Matur
Prof. Dr. Mehmet Sıkı
Doç. Dr. Ortaç Onmuş
Prof. Dr. Oğuz Türkozan
Prof. Dr.  Zafer Tosunoğlu

 

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options