Serdar Özuslu

Çoğu İstanbullu gibi kökleri başka topraklara uzanan bir ailede büyüdüm. Babam Gaziantep’ten gelmişti ve annem Selanik göçmeniydi. Buradaki hayatımın çoğu İstanbul’un tarihi yarımadasında, Beşiktaş’ta, Beyoğlu’nda ve Burgazadası’nda geçti. Görmeye, öğrenmeye, yürümeye, bisiklete, çalışmaya İstanbul’da başladım. Kent plancılığı eğitimimde zarar vermeden nasıl yaşanabileceğinin cevabını aradım. 2014 yılında ağaçlarla bağlarımızı fark ettiğimde Doğa Okulu ile tanıştım. O tarihten beri doğanın döngüsel mantığını anlamaya ve bilgeliğinden öğrenmeye çalışıyorum. Doğa Derneği’nin nesli tehlike altındaki türlerin korunması, Önemli Doğa Alanları’nın yaşaması ve ekosistem içerisinde herhangi bir canlı gibi yaşamını sürdüren kadim yaşam biçimlerinin araştırılması ve bu alanların belirlenmesi çalışmalarında öğrenmeye devam ediyorum.

2017 yılında Doğa Derneği’ne Projeler Yönetmeni görevi ile katıldım. Halihazırda Genel Koordinatör olarak Doğa Derneği ekibinin, üye ve gönüllü ağı ile birlikte derneğin ufkuna hizmet eden fikirleri ürettiği, hayaller kurduğu ve bunlar için çalıştığı birlikteliğin devam etmesi amacıyla Mali ve İdari İşler Koordinatörü ile birlikte çalışıyorum. Ayrıca 2002 yılından beri parçası olduğumuz doğa koruma ağı BirdLife International bünyesindeki ilişkilerimizi Doğa Derneği adına sürdürüyorum.

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options