Sultan Dağları

AKD032-Sultan Dağları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 209947 ha                Yükseklik : 1000 m – 2610 m

Boylam        : 31,42ºD                     İl(ler)         : Isparta, Konya, Afyon

Enlem          : 38,22ºK                     İlçe(ler)    : Sultandağı, Çay, Ilgın, Akşehir, Yalvaç, Doğanhisar, Şarki karaağaç, Derbent,Hüyük, Beyşehir

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Sultan Dağları, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında sınır oluşturur. Kuzeyde Akşehir ve Eber gölleri ile güneyde Beyşehir Gölü arasında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır. Yükseltisi kuzeybatıya doğru gittikçe artarak 2610 metreye ulaşır. Dağ sırasının iki cephesinin farklı iklim kuşaklarına (Akdeniz ve İran-Turan) sınır oluşturması ve bin metrelik ova tabanından başlayıp 2610 metreye kadar yükselmesi nedeniyle birbirinden çok farklı bitki türleri için uygun yaşam alanları sağlar.

Habitatlar: Alanda karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ve meşe (Quercus) ormanları, çalı toplulukları ve yüksek dağ bozkırları, alpin çayırlar, kuru tarım alanları ve kayalık bitki toplulukları bulunur.

Türler: Sultan Dağları bitkiler için önemli olup endemik tür sayısı oldukça yüksektir. Alanda 55 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Astragalus scholerianus ve Campanula iconia türleri Sultan Dağları’na endemiktir.

Bunun yanında alan yırtıcılar ve orman kuşları için önemlidir. Nesli bölgesel ölçekte tehlike altında olan sakallı akbaba (Gypaetus barbatus) alandaki kayalıklarda üremektedir.

Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan Montivipera xanthina, Sultan Dağları’nda yaşayan önemli sürüngen türüdür.

Alanda yaşayan apollo (Parnassius apollo) kelebek türünün nesli dünya ölçeğinde tehlike altındadır. Ülkemize endemik ve Akdeniz biyomuna özgü bir tür olan Anadolu çokgözlüsü (Plebeius hyacinthus) ve nesli bölgesel ölçekte tehlike altında olan birçok kelebek türü de alanda yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Yoğun olarak hayvancılık, tarım ve ormancılık yapılır. Yerleşim alanları genelde kuzey kesimlerde dağ eteklerinde yer alırken güneydoğuya doğru arazinin alçalmasıyla akarsu vadileri boyunca iç kesimlere doğru yayılma imkânı bulmuştur. Aynı alanlarda tarım faaliyetleri yapılmakta, ayrıca mera alanları hayvan otlatmak için kullanılmaktadır.

Tehditler: Dağ eteklerinde ve köylere yakın kesimlerdeki orman alanlarında yürütülen kaçak ağaç kesimleri ve yoğun hayvancılık faaliyetleri alanın doğal bitki örtüsüne zarar vermektedir.

Ayrıca alanda zaman zaman orman yangınları da görülmektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri : Isparta Valiliği; Konya Valiliği; Afyon Valiliği; Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Afyon İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.

 

Murat Ataol

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options