Tarakdiş

Tarakdişin Türkiye’de kışladığı bilinen tek nokta Gediz Deltası’dır. Fotoğraf: Mutlu Salman

Tarakdiş

Mergus serrator

 

SPEC 3 W

Küresel ölçekte tehlike altında (A1)
Biyoma endemik (A3)
Dünya nüfusunun yüzde biri (A4) 5600
Göç yolu nüfusunun yüzde biri (B1) 500
Avrupa’da koruma önceliği (B2/3)
Bölgedeki en önemli beş alandan biri (C)

 

ÖKA adı Kriter Yıl Popülasyon Min Max Birim Kaynak Kişi Populasyon Sorumlusu
Gediz Deltası B2 2006 Kışlama 86 Birey KOSKS
B2 2007 Kışlama 61 Birey
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options