Taşeli Platosu

AKD044-Taşeli Platosu-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 113460 ha                Yükseklik : 280 m – 2339 m

Boylam        : 32,73ºD                    İl(ler)        : Mersin, Karaman, Antalya

Enlem          : 36,38ºK                    İlçe(ler)   : Ermenek, Sanveliler, Gazipaşa, Anamur, Bozyazı

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Antalya ve Mersin illeri arasında uzanan Taşeli Platosu, doğuda Göksu Nehri ile kuzeyde Göksu’nun kollarından biri olan Ermenek Çayı tarafından yarılmış karstik bir platodur. Batı kesiminde 2100 metrelerde olan yükseklik doğuda 1300 metrelere düşer. En yüksek noktası Bahadır Tepesi’dir. Kalker ve dolomitlerden oluşan platoda kalkerlerin erimesiyle ortaya çıkmış çukurluklar olan halkın ‘‘kepir’’, ‘‘koyak’’, ‘‘kokurdan’’ gibi isimler verdiği binlerce dolin bulunmaktadır. Dolinlerin çoğunda suların yeraltına daldığı düdenler bulunmaktadır. Dünyanın en derin onikinci mağarası aynı zamanda Türkiye’nin en derin mağarası olan 1429 metre derinlikteki Peynirlikönü Düdeni de bu alandadır. Alana düşen yağmur suları ve eriyen kar, kalkerli yapının gözeneklerinden hızla süzülüp yeraltına girdiği için plato yüzeyinde su bulunmaz. Bu nedenle alan, insan nüfusunun en düşük düzeyde kaldığı yerlerden biridir. Yeraltına giren sular, platonun kuzeyinde Ermenek Çayı’nı, güneyinde başta Anamur Çayı olmak üzere diğer küçük akarsu kollarını besleyen karstik kaynaklar olarak ortaya çıkarlar.

Habitatlar: Alan, karışık iğne yapraklı ormanlar, sedir (Cedrus libani), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana), kızılçam (Pinus brutia) ve ardıç (Juniperus) ormanları ile göknar, meşe (Quercus), maki ve öncü maki toplulukları, dağ bozkırlarından oluşur.

Türler: Taşeli Platosu, barındırdığı bitki türleri dolayısıyla ÖDA statüsü kazanmaktadır. Alanda bulunan endemik bitkilerden Asphodeline sertachae, Eryngium isauricum ve Scorzonera longiana’nın dünya üzerinde sadece bu alanda bulunduğu bilinmektedir.

Dar yayılışlı bir kertenkele türü olan Lacerta pamphylica alandaki önemli sürüngen türüdür.

Alan Kullanımı: Platonun yüksekliği, karstik alanlara özgü engebesi ve su azlığı, üzerinde yoğun insan aktivitesine izin vermemektedir. ÖDA’daki yerleşim alanları, yükseltinin azaldığı doğu kesimlerde ve Anamur Çayı ve kolları boyunca kurulmuştur. Yüksek alanlar kısmen yayla olarak kullanılmaktadır.

Tehditler: Alan üzerinde bilinen bir tehdit bulunmamaktadır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Mersin Valiliği; Karaman Valiliği; Antalya Valiliği; Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Karaman İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.

 

Murat Ataol

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options