Ulaş Gölleri

ORT042-Ulaş Gölleri-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Acil

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 13573 ha           Yükseklik : 1370 m – 1810 m

Boylam        : 37,02ºD             İl(ler)         : Sivas

Enlem          : 39,45ºK             İlçe(ler)     : Ulaş

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA, Sivas il merkezinin güneyinde, Kızılırmak Nehri’nin bir kolu olan Tecer Çayı ve onun ana kollarından Karacalar Çayı’nın güney ucunda yer alan göller ve onları çevreleyen bozkırlardan oluşur. Alanda 10 adet irili ufaklı sığ göl bulunur. Bostankaya Gölü ve Ulaş Gölü en büyük göller olmakla birlikte Bostankaya Gölü’nün bir kısmı drene edilmiştir. Sulak alanların arasında jipsli bozkırlar uzanır. Tecer Dağı’ndan gelen yüzey ve yeraltı suları ÖDA’daki sulak alanları besler. Alandaki sulama kanalları ÖDA’nın kuzey kısımda yoğunlaşmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Ulaş ilçesinin hemen kuzeyinden doğubatı doğrultusunda alan içinden geçmektedir.

Habitatlar: ÖDA, mevsimsel sulak alanlar, çukur yerlerde bulunan sığ göller, jipsli bozkırlar ve tarım alanlarından oluşur. Göl kıyılarında ince bir hat halinde sazlıklar yer alır. Alanı ikiye ayıran çay boyunca kavak ağaçları, söğütler ve yer yer sazlıklar vardır.

Türler: Bölge, endemik ve nesli tehlike altında olan bitkiler açısından önem taşır. Altı bitki türü için ÖDA kriterlerini sağlayan alan, Physoptychis purpurescens ve Astragalus ulaschensis adlı bitki türlerinin dünyada bilinen tek dağılış alanıdır.

Alan kuş türleri açısından da öneme sahiptir. Alanda üreyen ve ÖDA kriterlerini sağlayan kuşlar arasında pasbaş patka (Aythya nyroca), dikkuyruk (Oxyura leucocephala), kocagöz (Burchinus oedicnemus) ve uzunbacak (Himantopus himantopus) bulunmaktadır.

Alan Kullanımı: Bölge halkı genelde tarım faaliyetleri yürütmektedir. Kuru tarım yapılan alanda son yıllarda sulu tarım ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bunun yanında  büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır.

Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehdit sulak alanlar üzerinde açılan irili ufaklı drenaj kanallarıdır. Bölgede son dönemlerde artan yapılaşma faaliyetleri de alanı tehdit etmektedir. Devlet Su İşleri (DSİ) alanda Karacalar Barajı’nı inşa etmeyi planlamaktadır.

Alan içinden geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, alandaki göllerin su rejimini etkilemeyecek şekilde inşa edilmiştir. Ancak bir sızıntı durumunda Tecer Çayı’nın izlenmesi gerekmektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Sivas Valiliği; Sivas İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Ulaş Kaymakamlığı; Ulaş İlçe Jandarma Komutanlığı; Doğa Derneği; Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Şirketi.

 

Bahtiyar Kurt 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options