Uyuz Gölü

ORT018-Uyuz Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 1077 ha            Yükseklik : 1160 m – 1260 m

Boylam        : 32,93ºD            İl(ler)        : Konya

Enlem          : 39,24ºK            İlçe(ler)   : Bala, Kulu

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı

 

Alanın Tanımı: Küçük bir tatlı su gölü olan Uyuz Gölü, Çöl Gölü’nün güney sınırında yer alır. Göl yeraltı sularıyla beslenir ve güney ve batı kıyılarında geniş sazlıklar bulunur. Göl çevresinde bulunan buğday tarlaları yer yer göl kıyılarına kadar uzanır. Göl çevresindeki sazlıklar 2005 yılında tamamıyla yanmıştır.

Habitatlar: ÖDA; göl aynası ve bu aynayı ince bir hat halinde çevreleyen sazlık alanlar ve tarım alanlarından oluşur.

Türler: ÖDA; kuşlar için önemli bir üreme alanıdır. Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ÖDA’da önemli sayılarda üremektedir. Alan göç döneminde de çok türden su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır.

Alan Kullanımı: Sulak alanda az miktarda saz kesimi, göl çevresindeki tarlalarda ise kuru tarım yapılır.

Tehditler: Göl çevresindeki sazlıklar 2005 yılında tamamen yanmıştır. Nedeni bilinmeyen bu tür yangınlar hem üreyen hem de konaklayan kuşları tehdit etmektedir.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir çalışma yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Konya Valiliği; Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

 

Murat Gülsaçan

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options