Acıgöl

AKD016-Acıgöl-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Acil

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 32739 ha         Yükseklik : 830 m – 920 m

Boylam        : 29,84ºD           İl(ler)        : Denizli, Afyon

Enlem          : 37,82ºK            İlçe(ler)   : Çardak, Dazkırı, Başmakçı

Koruma Statüleri : Yaban hayatı geliştirme sahası

 

Alanın Tanımı:  Acıgöl; Maymun, Beşparmak ve Söğüt dağları arasında yer alan sığ bir tektonik göldür. Yüzey suyu akımları, kaynak suları ve Başmakçı tarafından gelen Koca Çay ile beslenir. Türkiye’nin en tuzlu ikinci gölüdür. Alan, Orta Anadolu bozkır ekosistemine ait  birçok bitkinin en batı yayılış alanını oluşturması bakımından önemlidir.

Habitatlar: Göl çevresinde geniş alanlar kaplayan ve nadir bitki türleri içeren tuzcul düzlükler, hafif tuzlu bataklık, tuzlu göl aynası, Orta Anadolu tipi ova bozkırları ve tarım alanları bulunur.

Türler: Acıgöl ve çevresi özellikle tuzcul bitkiler için önemli bir alandır. Bölgede ülkemize endemik birçok bitki türü bulunmaktadır. 8 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bu türlerin arasında olan Saponaria halophila nesli küresel ölçekte tehlike altında olan bir türdür.

Bunun yanında, Acıgöl birçok kuş türü için üreme, göç ve kış dönemlerinde önemli bir sulak alandır. Bu türlerin başında dünya ölçeğinde tehlike altında olan ve ülkemizde doğa korumanın sembollerinden bir haline gelmiş olan toy kuşları (Otis tarda) gelmektedir. Toylar, Acıgöl civarında üremekte ve kış aylarını da yine bu bölgede geçirmektedirler. Alan, flamingo (Phoenicopterus roseus) için de önemli bir üreme ve göç alanıdır. Akça cılıbıt (Charadrius alexandrinus), kılıçgaga (Recurvirosta avosetta), gülen sumru (Sterna nilotica) ve ince gagalı martı (Larus genei) alandaki diğer önemli kuş türleridir.

Göl ülkemize endemik, iki içsu balığı türü için önemlidir. Bu türlerden Aphanius anatoliae’nin nesli dünya ölçeğinde tehlike altındadır. Cobitis phrygica ise dünyada dar bir alanda yaşayan hassas bir türdür.

Alan Kullanımı: Göl çevresindeki insan faaliyetlerinin başında tarım, hayvancılık ve sazcılık gelir. Gölün batı ve kuzeyinde, sodyum sülfat havuzları ile tuz üretimi yapan üç şirket bulunur.

Göl kıyısındaki büyük sazlar, yöre halkı tarafından dam yapımında kullanılır.

Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, alanın su rejimine yapılan müdahalelerdir. Geçmişte yapılan barajlar, pompalama faaliyetleri, tahliye kanalları gibi projelerle gölün su seviyesi büyük ölçüde düşürülmüş ve sulak alan habitatları kuruyarak küçülmeye başlamıştır. Gölün batısında yapımı planlanan Beylerli Barajı, 13.620 ha alanın daha kurutularak tarıma açılmasını hedeflemektedir. Bu proje ile geniş tuzcul bozkır habitatları yok olma tehdidi altındadır.

Bölgedeki tuz üretim tesislerinin göle pompaladıkları su nedeniyle sulak alanın seviyesi yapay olarak dalgalanmaktadır.

Alandan geçmesi planlanan Denizli-Burdur-Antalya karayolu alandaki bitki türlerini tehdit etmektedir.

Koruma Çalışmaları: Doğa Derneği gönüllüleri ve Pamukkale Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (PAKDOS) tarafından geçmiş yıllarda göldeki kuş nüfusunun izlenmesi için çalışmalar yapılmıştır.

Yerel İlgi Sahipleri: Afyon Valiliği; Denizli Valiliği; Denizli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Afyon İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Dazkırı Kaymakamlığı; Çardak Kaymakamlığı; Başmakçı Kaymakamlığı; Dazkırı Belediyesi; Çardak Belediyesi; Başmakçı Belediyesi; Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlığı; Çardak İlçe Jandarma Komutanlığı; Başmakçı İlçe Jandarma Komutanlığı.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options