Akkaya Göleti

ORT032-Akkaya Göleti-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 705 ha             Yükseklik : 1180 m – 1210 m

Boylam        : 34,62ºD           İl(ler)        : Niğde

Enlem          : 37,93ºK            İlçe(ler)    : Niğde merkez

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Hasan Dağı’nın güneyinde Niğde Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alır. Alanın kuzeyinden Niğde-Bor anayolu geçer. Etrafı bozkırlarla çevrili gölün yakınlarında yaygın olarak otlatma yapılır. Göletin doğu kısmında sazlık alanlar bulunur. Göleti Hasan Dağı’ndan doğan Kadar Deresi beslemektedir.

Habitatlar: ÖDA; yapay bir sığ baraj gölü olan Akkaya Göleti, göleti çevreleyen ova bozkırları ve Kadar Deresi’nin göle girdiği kısımda oluşan sazlık alanlardan oluşur.

Türler: Alan nesli küresel ölçekte tehlike altında olan dikkuyrukların (Oxyura leucocephala) önemli üreme ve konaklama alanlarından biridir. Gölet aynı zamanda göç döneminde çeşitli kıyı kuşu ve ördek türlerini barındırır. ÖDA kriterlerini sağlamamakla birlikte (Pelecanus crispus) alanda düzenli olarak görülmektedir. Ülkemize endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Pseudophoxinus anatolicus adlı içsu balığı gölün dünya ölçeğinde önemli olmasına neden olan diğer bir türdür. ÖDA, aynı zamanda Coenagrion ornatum isimli kızböceğinin Orta Anadolu’daki önemli yaşam alanlarından biridir.

Alan Kullanımı: Göletin etrafında küçükbaş hayvan otlatılmaktadır.

Tehditler: Niğde Üniversitesi, göl kıyısına üniversite alanındaki toprakları yığarak göl kıyısının doğal çizgisini değiştirmektedir. Bu durum, özellikle kıyı çizgisinde uzanan çayırları yok etmekte ve bu alanların bozkır geçişini bozmaktadır.

Kıyıdaki sazlıklar ve çayırlar üzerindeki aşırı otlatma baskısı kuş nüfusunu olumsuz yönde etkilemektedir.

Koruma Çalışmaları: Alan, Niğde Üniversitesi Biyoloji Bölümü tarafından düzenli olarak araştırılmakta ve üniversitede bir kuş gözlem topluluğu kurulmaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri:Niğde Valiliği; Niğde Üniversitesi Biyoloji Bölümü.

 

Dicle Tuba Kılıç, Ahmet Karataş

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options