Aksu Vadisi

AKD030-Aksu Vadisi-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 22182 ha         Yükseklik : 250 m – 1450 m

Boylam        : 30,87ºD           İl(ler)        : Isparta, Burdur

Enlem          : 37,51ºK            İlçe(ler)   : Eğirdir, Isparta merkez, Ağlasun, Sütçüler, Bucak

Koruma Statüleri : Tabiat parkı

 

Alanın Tanımı: Alan, Köprüçay Vadisi’nin kuzeydoğusunda Aksu Çayı ve onun ana kollarından biri olan Çığırgan Deresi’ni çevreleyen vadilerden oluşur. Alanın kuzeyinde Kovada Gölü bulunur. Alanın doğu sınırını Ovacık Dağı, batı sınırını ise Antalya-Isparta karayolu oluşturur. Akdeniz iklimi görülen alandaki vadiler kızılçam (Pinus brutia) ormanları ve maki topluluklarıyla çevrilidir.

Habitatlar: Alan kızılçam ve az miktarda karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ormanları, maki ve öncü maki toplulukları, nehir kıyısı bitki toplulukları, tarım alanları ile meşe ve ardıç         topluluklarından oluşur. Tarım alanları Aksu Çayı ve Çığırgan Deresi’nin buluştuğu bölgede yoğunlaşır. İğne yapraklı ormanlar ise alanın batı kısmında baskın olarak bulunur.

Türler: Alan nesli küresel ölçekte tehlike altında ve dar yayılışlı olan Globularia hedgei ve Verbascum pumiliforme bitki türleri için ÖDA kriterlerini sağlamaktadır.

Alanda ÖDA kriterlerini sağlamamakla beraber kızıl akbaba (Gyps fulvus) üremektedir.

Alandaki çay ve dereler içsu balıkları için önemlidir. Nesli küresel ölçekte tehlike altında ve dar yayılışlı olan Capoeta antalyensis ile Cobitis (Bicanestrinia) turcica alandaki önemli türlerdir. Bölgesel ölçekte tehlike altında olan Salmo trutta macrostigma balık taksonu da alanda yaşamaktadır.

Alan, Akdeniz biyomuna özgü bir kelebek türü olan büyük esmer (Maniola megala) için önemli bir yaşam alanıdır.

Alan Kullanımı: Alanda tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri gerçekleştirilir.

Tehditler: Alanın güney kısmında Aksu Çayı ile Çığırgan Deresi’nin bir kısmı Karacaören Baraj Gölü’nün suları altında kalmıştır. Bu durumun alandaki içsu balıklarını nasıl etkilediği bilinmemektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanın bir bölümü tabiat parkı olarak koruma altındadır.

Yerel İlgi Sahipleri : Isparta Valiliği; Burdur Valiliği; Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Burdur İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.

 

Dicle Tuba Kılıç

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options