Aman Avcı Vurma Beni!

Kategori: Genel, Haber, Kuşlar
Etiketler: , ,

 

Nesli dünya ölçeğinde tehlikede olan, birçok ülkede avı yasaklanan ve koruma çalışmaları başlatılan üveyik ve elmabaş patkanın avı ülkemizde hala yasal. Birçok avcı bu iki türün gerçekten yok olmanın eşliğinde olduğuna inanmak istemiyor. Üveyik yavrularını dünyaya getirmek için ülkemize geliyor, elmabaş patkanınsa dünyada en yoğun olarak kışladığı yerlerden biri Türkiye. Bu yüzden 11 Mayıs’da toplanacak olan Merkez Av Komisyonu’nun bilimsel verilerle karar alması ve bu iki türün avının yasaklanması gerekiyor.

Bu iki türün avının yasaklanması ve avla ilgili pek çok başka sorunun engellenmesi için kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Mustafa Erturhan bir dilekçe kampanyası başlattı.

#AmanAvcıVurmaBeni #ÜveyikYaşasın #ElmabaşYaşasın

Aşağıda bulacağınız dilekçeyi lütfen en kısa sürede iletin. 10 Mayıs dilekçeleri gönderebilmemiz için son gün.

Kime:  [email protected][email protected]

Başlık: Üveyik ve Elmabaş avı yasaklansın

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

03.05.2017 Tarih ve 16 karar numarası ile resmi gazetede yayınlanan 2017-2018 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararlarında IUCN (Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi) kriterlerine göre Elmabaş patka (Aythya ferina) ve Üveyik (Streptopelia turtur) VU (Hassas) olarak sınıflandırılmış olmalarına rağmen avlanmalarına izin verilmektedir. 2017-2018 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu toplantısı öncesinde yapılan başvurular dikkate alınmamış ve bilimsel veriler göz ardı edilmiştir. Bu iki türün av listelerinden çıkarılması gereklidir.

Ülkemizde sulak alanlar gün geçtikte kirlilik, insan etkisi ve av baskısı altında yok olmaktadır. Ülkemiz doğasının korunmasından sorumlu olan kurumunuzun bilimsel verilerden uzak, sadece avcı dernekleri ve topluluklarının verdiği bilgiler ile karar vermesi sağlıklı olmayacaktır.

Avcılara verilen zorunlu avcı eğitimlerinde mutlaka ekolojik dengeler konusunda bilgi verilmelidir. Mevcut avcı profili doğadaki canlı nüfusunu sınırsız, tüketime açık ve kendilerine ait olarak görmektedir. Avcılara hitap eden yayın organları da bu konuda bilimsellikten uzak popülist yayınları ile bu kanıyı desteklemektedir. Bu tip yayın kuruluşlarının daha ciddi çalışması konusunda Bakanlığın tedbir alması avcıların çevre bilincine kavuşması açısından çok önemlidir.

Avlanacak türleri gösterir listelerde bir çok tür için limitler canlıların nüfusları düşünüldüğünde çok yüksek sayılardır. Bu konuda limitlerin bilimsel çalışmalar gözetilerek tekrar düzeltilmesi gereklidir.

Sulak alanlarda son dönemlerde yoğun şekilde suyun içinde güme teşkilleri oluşturulmakta ve hareketli güme kullanılmaktadır. Ayrıca motorlu tekne tarafından çekilen motorsuz teknelerde hareketli av yapılmaktadır. Kontrollerin sıklaştırılması için Milli Park personellerinin yetersizliği bilinmekte olup, personel takviyesi ile denetimlerin yoğunlaştırılması ve doğaya en büyük zararı veren kaçak avcılığın önlenmesi gerekmektedir.

Avlak olarak tabir edilen sulak alanlarda atılan av fişekleri nedeniyle kilolarca kurşun sulak alanlara, tarım arazilerine ve doğal çevreye saçılmaktadır. Ülkemizdeki tarım alanları ve doğal alanlara atılan tonlarca kurşun kirliliğinin toplantıda dikkate alınması ve bu konuda çalışma yapılması elzemdir.

Göller bölgesinde daha önce ava kapalı olan ve birkaç yıl önce ava açılan Acıgöl sulak alanında doğal yaşam tükenme noktasına gelmiştir. Alanın avlak statüsünden çıkarılması gereklidir.

Uzun yıllardır yapılmakta olan kış ortası su kuşu sayımlarında elde edilen veriler ve sulak alanlarda yapılan bilimsel çalışmaların 2018-2019 av dönemi merkez av komisyonu kararlarında göz önüne alınması, Nesli tehlike altında ve azalmakta olan türlerin av listesinden çıkarılması, ülkemizdeki Ramsar alanlarının avlak statüsünden tamamen çıkarılması için;
Gereğini arz ederim.

İsim Soyisim:
Tarih:
Adres:
TC Kimlik No:

 

5 Comments for : Aman Avcı Vurma Beni!
  • Özge Can Kaya
  • 3 Mayıs 2018
  Cevapla

  Dşoğal varlıklarımız canlılarımızı koruyalım. Çocuklarımızda sazlıklarda göllerde bu canlıları 20-30-40 yıl sonra seyredebilsin.

  • Bilal Dağıtmaç
  • 4 Mayıs 2018
  Cevapla

  Nesli tükeniyor, yazıktır günahtır avlama güzel kardeşim Allah rızası için..

  • Zeynep Basak Aktuglu
  • 5 Mayıs 2018
  Cevapla

  Dünya küresel ısınma nedeniyle hızla bir kaosa sürükleniyor. Doğa değişiklikleri zaten her tür canlının varoluşunu tehdit ederken bir de avlanmayla bu canlıların türlerini devam ettirme ihtimallerini daha da azaltmak doğru değil. Insan bu canlıları avlamasa da hayatını sürdürür.

  • Esin
  • 8 Mayıs 2018
  Cevapla

  Aman avcı vurma beni

  • Songül Çerkezoğlu
  • 9 Mayıs 2018
  Cevapla

  Muhteşemsiniz çookkk teşekkür ediyorum

Yorum Bırak

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options