Araban Tepeleri

GDA002-Araban Tepeleri-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 18858 ha        Yükseklik : 570 m – 1107 m

Boylam        : 37,47ºD           İl(ler)        : Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş

Enlem          : 37,47ºK           İlçe(ler)    : Araban, Besni, Pazarcık

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş sınırında, doğu-batı doğrultusunda uzanan alçak tepelerden oluşur. Güneyde Karasu Deresi, kuzeybatıda Aksu Çayı ve çayın üzerindeki Kartalkaya Baraj Gölü ile sınırlıdır. Fırat Nehri’nin küçük kollarından biri olan Karasu Deresi ve kolları, içinde sarp kayalıkların uzandığı dar vadiler oluşturur. Geniş dağ bozkırlarından oluşan ÖDA’nın orta kısmında yer yer bodur meşe toplulukları görülür. Alandaki Köklüce Kanyonu kuş türlerinin yaygın olarak bulunduğu bir yerdir.

Habitatlar: Tepelerde dağ bozkırları hâkimdir. Orta kesimlerinde ise yer yer bodur meşe topluluklarına rastlanır. Alandaki vadilerde kuş türlerinin üremesine elverişli sarp kayalıklar bulunur. Özellikle Köklüce Kanyonu’nun tabanında ince bir şerit halinde sucul bitki toplulukları uzanır.

Türler: Alan ülkemize endemik ve tehlike altındaki Astragalus akmanii adlı geven türünün yaşadığı önemli alanlardan biridir.

Köklüce Kanyonu’ndaki mağaralarda büyük bir küçük ebabil (Apus affinis) kolonisi bulunmaktadır. ÖDA kriterlerini sağlamamakla birlikte, küçük kerkenez (Falco naumanni), kızıl şahin (Buteo rufinus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus) alanda üremektedir.

Araban tepeleri, Lacerta cyanisparsa adlı kertenkele için dünya ölçeğinde önemli bir yaşam alanıdır.

Alan Kullanımı: Alanda yoğun olarak küçükbaş hayvancılık yapılır. Köklüce Kanyonu yazın piknik ve yüzme amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca bu alanda Gaziantep Üniversitesi Dağcılık Kulübü temel dağcılık eğitimleri yapmaktadır. Kaya tırmanışı ve kuş gözlem faaliyetleri için elverişli bir yerdir.

Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit DSİ’nin Köklüce Kanyonu üzerinde kurmayı planladığı sulama barajı projesidir. Bu projenin gerçekleşmesi halinde vadideki yarlarda üreyen türler zarar görecektir. Alanda az sayıda kalmış olan ağaçlar yasadışı kesilmektedir.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Adıyaman Valiliği, Gazi Antep Valiliği, Kahraman Maraş Valiliği, Araban Kaymakamlığı, Pazarcık Kaymakamlığı, Araban Belediyesi, Pazarcık Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Dağcılık Kulübü.

 

Emel Akdoğan

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options