Aygır Gölü

DOG024-Aygır Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü    : 2948 ha         Yükseklik      : 1800 m – 2380 m

Boylam           : 43,00ºD        İl(ler)              : Kars

Enlem             : 40,76ºK        İlçe(ler)           : Susuz

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Küçük bir tatlı su gölü olup Kars – Göle yolu üzerinde, Kars’a on üç kilometre, Çıldır Gölü’ne ise elli kilometre mesafededir. Kars’ın Susuz ilçesinin batısında yer alır.

Volkanik kayaçlar üzerinde oluşmuş bir lav set gölüdür. Kar suları ve dibindeki kaynak sularından beslenir. Taşlı dağ bozkırlarıyla çevrili göl, yaz aylarında mesire alanı olarak kullanılır.

Habitatlar: ÖDA, göl ve plato bozkırından oluşur. Aygır gölünün eğimi fazla yamaçlarla çevrilmiş olması, derinliğinin hızlı artması ve yamaçlardaki bitki örtüsünün zayıf olması alandaki tür çeşitliliğini azaltmaktadır.

Türler: Alan ülkemizde sadece Kuzeydoğu Anadolu’daki yüksek rakımlı derin göllerde üreyen kadife ördek (Melanitta fusca) nedeniyle ÖDA statüsünü kazanmaktadır. Göl özellikle üreme dönemi sonrasında yüksek sayılarda kadife ördek barındırır.

Alan Kullanımı: Bölgedeki insan faaliyetleri az miktarda balıkçılık ve alanın etrafında yapılan hayvan otlatılmasıdır. Yaz aylarında göl kenarı piknik alanı olarak kullanılır.

Tehditler: Alan üzerinde bilinen bir tehdit bulunmamaktadır. Bunun yanında alanın çevresinin ağaçlandırılmasının planlanması alanın doğal habitatını olumsuz etkileyebilir. Göl çevresinde yapılan aşırı otlatma az miktardaki bitki örtüsünün zarar görmesine neden olabilir.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır. Geçtiğimiz dönemde Doğa Derneği alanda kuş araştırma çalışmaları yürütmüştür.

Yerel İlgi Sahipleri: Kars Valiliği; Kars Belediyesi; Kafkas Üniversitesi; Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Derneği (SÜRKAL); Kars İli Çevre Koruma Vakfı; TEMA Vakfı Kars Temsilciliği; Kafkas Üniversitesi Kuş Gözlem Oluşumu.

 

Damla Akyıldız, Alkım Ün

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options