Ayvalık

EGE005-Ayvalık-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 25820 ha        Yükseklik : 0 m – 190 m

Boylam        : 26,65ºD           İl(ler)        : Balıkesir

Enlem          : 39,34ºK           İlçe(ler)    : Ayvalık, Armutova

Koruma Statüleri : Tabiat parkı

 

Alanın Tanımı: ÖDA, Alibey ve Şeytan Sofrası yarımadaları arasındaki bölgede bulunan on adayı kapsar. Öte yandan, ana karaya bağlı Alibey Adası ve Şeytan Sofrası da alanın içinde yer alır. ÖDA’nın güney bölgesinde aynı zamanda Ayvalık Tuzlası ve Ayvalık ile tuzla arasındaki bölgede yer alan geçici sulak çayırlar bulunmaktadır. Alanda özellikle yaz aylarında yoğun bir turizm hareketi mevcuttur. Bölge, zeytinciliği ile ünlüdür.

Habitatlar: Alanın çoğunluğu irili ufaklı adalardan, açık deniz alanlarından, kıyı şeridinden ve tepelik alanlardan oluşmaktadır. Bölgede maki toplulukları, zeytinlikler ve kızılçam toplulukları mevcuttur. Bir zamanlar bölgede önemli yer kaplayan sulak alanların çoğu doldurularak kurutulmuştur. Bugün geriye yalnızca Ayvalık Tuzlası ve hemen kuzeyindeki sulak çayırlar kalmıştır.

Türler: Bölgede bulunan adalar ve bu adalardaki keskin yarlar özellikle deniz kuşları için uygun üreme alanları içerir. Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) ve gümüş martı (Larus cachinnans) bu türlerin başında gelir. Bunun yanında bölgenin güneyinde bulunan tuzla flamingo (Phoenicopterus roseus) için önemli bir kışlama alanıdır.

Alan Kullanımı: Bölge yaz aylarında yoğun olarak turizm amaçlı kullanılmaktadır. Adaların civarında gerçekleştirilen motorlu deniz aracı gezileri düzenlenmektedir.

Zeytinyağıyla ünlü Ayvalık ilçesi yoğun olarak zeytincilik yapılan bir bölgedir.

Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit olmamakla birlikte özellikle deniz kuşlarının yuvaladığı aylarda adalardaki kolonilere rahatsızlık verilmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Koruma Çalışmaları: Alanda kış aylarında Doğa Derneği, EKGT ve EgeDoğa tarafından düzenli olarak Kış Ortası Su Kuşu Sayımları gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü; Balıkesir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Ayvalık Kaymakamlığı; Ege Kuş Gözlem Topluluğu (EKGT); Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği (EgeDoğa).

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options