Batmış Gölü

DOG043-Batmış Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    :  Aynı (0)

Yüzölçümü    : 3395 ha         Yükseklik      : 2210 m – 2240 m

Boylam           : 42,65ºD        İl(ler)              : Bitlis

Enlem             : 38,90ºK        İlçe(ler)           : Ahlat

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Diğer adı Çil Gölü olan alan, Van Gölü’nün kuzeyinde, Süphan ve Ziyaret dağlarının arasındaki ovada, Karakol, Çanakyayla ve Gölüstü köyleri arasında yer alır. Batmış Gölü, su aynası son derece küçük olan ve etrafı geniş ıslak çayırlarla çevrili bir tatlı su gölüdür. Dağ yüzey suları dışında gölün başka bir su kaynağı bulunmamaktadır.

Habitatlar: Batmış Gölü ÖDA’sı çok geniş ıslak çayırlar, sazlıklar, dağ bozkırları ve küçük göl yüzeyinden oluşur.

Türler: Nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan küçük kerkenez (Falco naumanni) alanda üremektedir. Turna (Grus grus) nesli bölgesel ölçekte tehlikede olup ÖDA’da üreyen kuşlardan biridir. Bıyıklı sumru (Chlidonias hybrida) ve balaban (Botaurus stellaris) ÖDA’da üreyen diğer öncelikli türlerdir.

Alanın diğer takson grupları açısından önemi hakkında veri bulunmamaktadır.

Alan Kullanımı: ÖDA’daki temel insan faaliyetleri hayvancılık ve mevsimlik ot kesimidir.

Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmamaktadır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Bitlis Valiliği; Bitlis İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Ahlat Kaymakamlığı; Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kuş Gözlem Oluşumu.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options