Biga Dağları

MAR009-Biga Dağları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 31081 ha         Yükseklik : 200 m – 934 m

Boylam        : 26,74ºD           İl(ler)        : Çanakkale

Enlem          : 40,08ºK          İlçe(ler)     : Lapseki, Çanakkale merkez, Çan, Bayramiç

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA, kuzeyde Çanakkale Boğazı ve güneyde Edremit Körfezi’yle sınırlanan Biga Yarımadası’nın orta bölümünde yer alır. Biga Dağları, en yüksek tepesi 934 olmak kaydıyla ortalama 400–450 metre yüksekliğinde tepelerden oluşan ve kuzey güney yönünde uzanan küçük bir dağ silsilesidir. Biga Dağları’ndan Çanakkale Boğazı’nın güney kıyılarına doğru akan çok sayıda dere ÖDA’ nın engebeli bir yapıya sahip olmasına neden olmuştur.

Habitatlar: ÖDA’ daki başlıca doğal yaşam ortamları ormanlar, bodur çalılıklarla kaplı meralar, maki toplulukları ve tarım alanlarıdır. ÖDA’ nın alçak kesimlerinde kızılçam (Pinus brutia), yükseklerde ise saçlı meşelere (Quercus cerris) rastlamak mümkündür.

Türler: Alanda bulunan ve yöreden ismini alan Troya kardeleni (Galanthus trojanus), Crocus candidus ve Paeonia mascula ssp. bodurii adlı bitki taksonları ÖDA kriterlerini sağlamaktadır.

ÖDA kriterlerini bölgesel ölçekte sağlayan alaca ağaçkakan (Dendrocopos syriacus) ve orman toygarının (Lullula arborea) alanda ürediği bilinmektedir.

Alan Kullanımı: Biga Dağları’ndaki temel geçim kaynakları ormancılık, tarım ve hayvancılıktır. Bununla birlikte tarıma dayalı sanayi gelişmekte olan sektörlerden biridir.

Tehditler: Alan üzerindeki önemli tehditlerden biri tarım alanlarının hızla genişletilmesidir. Seramik endüstrisine yönelik taş ocakları alanın bitki örtüsü üzerinde tehdit oluşturabilir.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Çanakkale Valiliği; Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Çanakkale Kuş Gözlem Topluluğu.

 

Gökmen Yalçın

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options