Binboğa Dağları

AKD069-Binboğa Dağları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 92117 ha          Yükseklik : 1330 m – 2957 m

Boylam        : 36,65ºD           İl(ler)        : Kahramanmaraş, Kayseri

Enlem          : 38,28ºK            İlçe(ler)   : Göksun, Afşin, Sarız

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Binboğa Dağları Önemli Doğa Alanı; Göksun, Afşin ve Sarız ilçeleri arasında kalan Binboğa ve Delihöbek dağlarını içerir. Alanın ortasından Kömürsuyu Deresi akar. Batıda Sarız Çayı, güney ve doğuda ise Göksun ve Hurman çayları alanı çevreler. Bölgedeki dağlar ağırlıklı olarak kireçtaşından oluşmuştur ve oldukça eğimlidir. Orta Toroslar’ın kuzeye açılan kollarından olan Binboğa Dağları, doğuya doğru yüksek platolara dönüşür. 1500–2000 metre arasında yer alan bu platolarda Ceyhan Vadisi aracılığıyla Akdeniz ikliminin etkileri görülür. Yerleşim birimleri bölgenin genelde alçak yerlerinde toplanmıştır.

Habitatlar: ÖDA; göknar (Abies), ardıç (Juniperus), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana), meşe (Quercus) ve karışık iğneyapraklı ormanlar ile dağ bozkırları ve tarım alanlarından oluşur. Binboğa Dağları Anadolu diyagonali üzerinde yer alır ve zengin bitki çeşitliliği sağlayan habitatlara sahiptir. Hem Akdeniz’e hem de İran-Turan bitki coğrafyasına ait türleri barındırır. Toroslar’ın devamı olan dağlarda Akdeniz tipi ormanlar bulunur. ÖDA’da baskın olan bir diğer habitat dağ bozkırıdır. Zengin bitki çeşitliliğine sahip olan dağ bozkırları, endemik bitki türleri açısından önemli bir yere sahiptir.

Türler: Binboğa Dağları, bitkiler için öncelikli bir alandır ve ülkemize endemik birçok bitki türüne ev sahipliği yapar. Alanda 44 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bu türler arasında bulunan ve bir sümbül türü olan Muscari macbeathianum’un ise bilinen dünya dağılımı sadece Binboğa Dağları ile sınırlıdır. Türkiye’ye endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan bitki türlerinin başlıcaları Allium glumaceum, Anthemis adonidifolia, Centaurea haussknechtii, Ferula longipedunculata, Graellsia davisiana, Silene balansae, Verbascum subserratum’dur.

Akdeniz biyomuna özgü ve Türkiye’ye endemik olan Eirenis barani sürüngen türü alanda bulunur.

ÖDA, bitki çeşitliliğinin yanı sıra nesli tehlike altında olan bavius (Pseudophilotes bavius) ve Anadolu zıpzıpı (Muschampia proteides) gibi kelebek türleri için de önemlidir.

Alan Kullanımı:  Hayvancılık alanda yaygın olarak yapılmaktadır. Yazın yüksek dağ platoları yayla olarak kullanılır. Binboğa Dağları, sert araziye sahip olduğu için yerleşim yerleri çoğunlukla dağın aşağı bölgelerindedir. Tarım da alanın alçak kesimlerindeki su kenarlarında yapılır.

Tehditler: Bölgede yapılan yaylacılık ve buna bağlı olarak hayvancılık etkinliklerinin sonucunda yoğun bir otlatma baskısı ortaya çıkmakta ve bölgedeki nadir ve tehlike altındaki bitki türlerini tehdit etmektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Kahramanmaraş Valiliği; Kayseri Valiliği; Kahramanmaraş İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Göksun Kaymakamlığı; Afşin Kaymakamlığı; Sarız Kaymakamlığı; Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı; Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı; Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı.

 

Burcu Meltem Arık, Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options