Bingöl Dağları

DOG016-Bingöl Dağları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü    : 173390 ha     Yükseklik      : 1470 m – 3193 m

Boylam           : 41,41ºD        İl(ler)  : Erzurum, Muş, Bingöl

Enlem             : 39,35ºK        İlçe(ler)           : Tekman, Hınıs, Karlıova, Varto

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Bingöl Dağları; Erzurum, Muş ve Bingöl illeri arasında yer alan ve yüksekliği 3200 metreye kadar ulaşan bir volkan dağı olup, güneyden görünümü bir dağ silsilesine benzediği için bu şekilde adlandırılmıştır. Alan yüksek dağ bozkırlarıyla kaplı tepelerden ve derin vadilerden oluşur. Dağlardan dökülen suların oluşturduğu vadi tabanlarında küçük taşkın alanları bulunur. Bingöl Dağları’nın kuzeyinden çıkan sular Aras Nehri’ni, doğu ve batısından çıkanlar ise Murat Nehri’ni besler. Dağın özellikle doğu bölgesinde birçok köy bulunmaktadır.

Habitatlar: Aşırı otlatma nedeniyle Bingöl Dağları’nın bitki örtüsü zarar görmüştür. Genellikle dağ bozkırlarıyla kaplı alanda yer yer meşelik ve çalılıklar bulunur. Dağın en yüksek kesimleri yüksek dağ çayırlarıyla kaplıdır. Alanda çok sayıda küçük dere ve çay bulunur. Bu alanlarda nehir kıyısı taşkınlarına özgü sucul bitki örtüsü ince bir hat halinde uzanır.

Türler: Bingöl Dağları, 36 nesli küresel ölçekte tehlike altında olan ve/veya dar yayılışlı olan bitki taksonu nedeniyle ÖDA kriterlerini sağlar. Bu türlerden Dianthus sessiliflorus, Elymus clivorum ve Ranunculus bingoeldaghensis’in bilinen dünya dağılımı Bingöl Dağları ile sınırlıdır.

Alan aynı zamanda nesli bölgesel ölçekte tehlikede olan üç kelebek türüne ev sahipliği yapar.

Alan Kullanımı: Hayvancılık bölgedeki en önemli geçim kaynaklarından biridir. Bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yaygındır. Tarımsal faaliyetler genellikle ihtiyacı karşılamak için gerçekleştirilir. Bu alanlarda yonca, korunga ve fiğ gibi yem bitkileri ve patates, ayçiçeği, lahana ve şalgam yetiştirilmektedir. Bölgede giderek artan miktarda arıcılık yapılmaktadır.

Tehditler: Bir zamanlar ağaçların yoğun olduğu bölgede yakacak amaçlı kesimler nedeniyle bu ağaç örtüsü azalmış yerini açıklık alanlara bırakmıştır. Yoğun hayvancılık faaliyetleri de alandaki bitki türlerini tehdit emmektedir. Bunun sonucunda, bitki örtüsü kısalmış ve otlatma baskısına dayanabilen bitkiler geniş alanlara yayılmıştır.

Devlet Su İşleri (DSİ), Sancaktar Sulama Projesi ile alanın doğusundaki binlerce hektarlık düzlük bölgeyi sulu tarıma açmayı planlamaktadır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma faaliyeti bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Erzurum Valliği; Bingöl Valiliği; Muş Valiliği; Erzurum İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Bingöl İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Muş İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Hınıs Kaymakamlığı; Varto Kaymakamlığı; Karlıova Kaymakamlığı; Tekman Kaymakamlığı.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options