Çeşme Batı Burnu

EGE002-Çeşme Batı Burnu-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 3465 ha            Yükseklik : 0 m – 40 m

Boylam        : 26,22ºD            İl(ler)         : İzmir

Enlem          : 38,28ºK            İlçe(ler)     : Çeşme

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı

 

Alanın Tanımı: ÖDA, Çeşme Yarımadası’nın güneybatı ucunda yer alır ve büyük kısmı deniz ekosistemidir. Alan sınırları içerisinde Boğaz ve Fener adaları yer alır.

Habitatlar: ÖDA’nın büyük kısmı deniz ve kıyı alanıdır. Yapılaşma olmayan kıyı şeridi çıplak kireçtaşı kayalıkları, geniş kumullar ve bodur makiliklerle kaplıdır.

Türler: ÖDA, dünyada sayıları oldukça azalmış olan Akdeniz fokları (Monachus monachus) için önemlidir.

Alan Kullanımı: Alanda turizmin etkisi yüksektir. Özellikle kumullar yazın çok sayıda turist tarafından denize girmek amacıyla ziyaret edilir.

Tehditler: Doğal yaşam alanlarının korunmasını gözetmeksizin artan ikincil konut yapılaşması bölgedeki en önemli tehdittir. Bu durumla ilişkili diğer bir tehditse, sit alanlarını koruma kurulları tarafından bilimsel kriterlerden yoksun olarak koruma derecelerinin düşürülmesidir.

Bunun yanında günübirlik alan kullanımı, teknelerin adaların civarında yaptıkları geziler ve sportif dalışlar, foklar üzerinde baskı oluşturabilir.

Koruma Çalışmaları: SAD-AFAG bölgede uzun yıllar araştırma, koruma ve izleme çalışmaları yürütmüştür. 2005 yılından bu yana ise, güncel fok gözlemlerinin kayıtlara geçirilmesi ile hasta, yaralı ve öksüz fokları takip ve müdahale etmek amacıyla oluşturulan “Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma Ağı”na Çeşme ve civarı da dahil edilmiş olup alandan istihbarat bilgileri gelmektedir.

Koruma çalışmaları yine SAD-AFAG ve yerel sivil inisiyatiflerin işbirliğinde devam etmektedir. 2006 yılının Nisan ayında Sualtı Araştırmaları Derneği, Doğa Derneği, Ege Doğa Derneği ve Greenpeace Akdeniz, Alaçatı ve Çeşme kıyılarındaki sit alanlarının derecesini düşürme kararlarına karşı iki ayrı iptal davası açmıştır.

Yerel İlgi Sahipleri: İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Çeşme Kaymakamlığı; Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı; Sualtı Araştırmaları Derneği – AFAG.

 

Cem O. Kıraç, Bahtiyar Kurt, Yalçın Savaş

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options