Çiçek Adaları

EGE006-Çiçek Adaları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 8718 ha             Yükseklik  : 0 m – 180 m

Boylam        : 26,74ºD            İl(ler)         : İzmir

Enlem          : 38,47ºK            İlçe(ler)    : Urla

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA, İzmir Körfezi’nin güneyinde, Urla ilçesinin kuzeyi ile Gediz Deltası arasında yer alan sekiz adadan oluşur. Bu adalar, Hekim Adası, Alman Adası, Pınarlı Ada, Akça Ada, Çiçek Adası, Karantina Adası, Uzun Ada ve Yassıca Ada’dır ve yükseklikleri fazla değildir. İçlerinde en büyüğü üzerinde askeri yerleşim alanları olan Uzun Ada’dır. Uzun Ada ve Hekim Adası birinci derecede askeri bölge olup bu adalara ulaşım yasaktır.

Habitatlar: Alanın büyük kısmı deniz ekosisteminden oluşmaktadır. Adalarda ise maki ve frigana toplulukları yaygındır. Bu bitki örtüsündeki baskın bitki türleri arasında pırnal meşesi (Quercus ilex), kermes meşesi (Quercus coccifera), sakız ağacı (Pistacia lentiscus), Phyllyrea latifolia, kocayemiş (Arbutus unedo) ve zeytin (Olea europea) yer alır.

Türler: Alan, barındırdığı çok büyük gümüş martı (Larus cachinnans) popülasyonu nedeniyle ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. ÖDA kriterlerini sağlamamakla birlikte Uzun Ada’da peçeli baykuş (Tyto alba) üremektedir. Bunun yanında küçük akbalıkçılın (Egretta garzetta) ve 1-2 çift yılan kartalının (Circaetus gallicus) da ürediği tahmin edilmektedir.

ÖDA, aynı zamanda nesli dünya ölçeğinde tehlikedeki Akdeniz fokları (Monachus monachus) için önemlidir.

Alan Kullanımı: Yerleşimin olmadığı adaların bazılarında otlatma yapılmaktadır. Alanın büyük bölümü günübirlik turizm amacıyla kullanılmaktadır. Hekim Adası ve Alman Adası’nda dalış turizmi yapılmaktadır. Akça Ada’da Belediye tarafından açılmış olan gençlik kampı bulunur. Çiçek Adası kıyılarında balık çiftlikleri yer alır.

Uzun Ada ve Hekim Adası birinci derecede askeri alan olarak kullanılmaktadır. Alan deniz balıkçılığı açısından da önemlidir.

Tehditler: Özellikle İzmir Körfezi’ne bırakılan evsel ve endüstriyel atıklar ile gemilerin bıraktığı sintine suları tüm alanı etkilemektedir.

Turizm amacıyla açılan tesislerin alan üzerindeki etkilerinin iyi etüt edilmesi gerekmektedir. Bazı adalarda yapılan otlatma, bitki örtüsü üzerinde baskı oluşturabilir. Öte yandan, alandaki avcılık faaliyetleri yaban hayatını tehdit etmektedir.

Koruma Çalışmaları: EgeDoğa ve EKGT üyeleri alanda zaman zaman kuş gözlemi yapmaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Ege Ordu Komutanlığı; Güney Sahil Deniz Komutanlığı; Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği (EgeDoğa); Ege Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu (EKGT).

 

Ferdi Akarsu, Mukadder Arslan, Rengin Özgür

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options