Çorak Gölü

AKD017-Çorak Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 1931 ha            Yükseklik : 980 m – 1170 m

Boylam        : 29,77ºD            İl(ler)        : Burdur

Enlem          : 37,68ºK            İlçe(ler)   : Çardak, Yeşilova

Koruma Statüleri  : Yok

 

Alanın Tanımı: Burdur ilinin Yeşilova ilçesinin kuzeyinde yer alır. Diğer ismi Akgöl olan Çorak Gölü, tarım alanlarıyla çevrili, küçük ve tektonik bir tuzlu su gölüdür. Alanın kuzeyinde dağlık alanlar bulunur. Göl geçtiğimiz 15 yıl içinde büyük oranda susuz kalmıştır.

Habitatlar: ÖDA tuzlu göl yüzeyi, tuzlu bataklıklar, sazlık alanlar, tarım alanları ve bozkırlardan oluşur. Çorak Gölü’nü besleyen küçük derelerin ağızlarında küçük sazlıklar bulunur. Alanda çok az miktarda meşe (Quercus) ve karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ağaçları bulunur. Göl çevresinde kuru tarım yapılır.

Türler: Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan Saponaria halophila bitki türü için önemli bir alandır.

Alan, kışlayan kuş türleri açısından önemlidir. Bu türlerden nesilleri tehlike altında bulunan dikkuyruk (Oxyura leucocephala) kış aylarında alanda düzenli olarak konaklar. Bunun yanında angıt (Tadorna ferruginea) ve çamurcun (Anas crecca) da kış aylarında alanı yoğun olarak kullanır.

Alan Kullanımı: Çorak Gölü çevresinde tarım ve az miktarda hayvancılık faaliyetleri yürütülmektedir.

Tehditler: Çorak Gölü’nü besleyen Çeşme Çukuru Deresi üzerine DSİ’nin inşa ettiği baraj ve düden genişletme çalışması nedeniyle göl yeteri kadar su tutamamaktadır.

Koruma Çalışmaları: Çorak Gölü’nde kış aylarında Doğa Derneği ve kuş gözlem toplulukları tarafından düzenli olarak kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirilmekte ve alanın kış aylarındaki su kuşu barındırma kapasitesi ölçülmektedir.

Yerel İlgi Sahipleri : Burdur Valiliği; Burdur İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Yeşilova Kaymakamlığı; Çardak Kaymakamlığı; Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı; Çardak İlçe Jandarma Komutanlığı

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options