Elbeyli

GDA004-Elbeyli-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 2287 ha           Yükseklik : 490 m – 550 m

Boylam        : 37,46ºD           İl(ler)        : Kilis

Enlem          : 36,65ºK           İlçe(ler)    : Kilis merkez, Elbeyli

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Suriye sınırındaki ÖDA, doğu ve batıda 600 – 700 metre arası tepelerle çevreli Kilis Ovası’nın en önemli yüzey suları, kuzeyden gelen Sinnap Suyu ve platonun güney kısmından doğarak güneydoğuya doğru akan Akpınar Deresi’dir. Alanın tamamı killi ve kumlu topraklardan oluşan tarım alanlarıyla kaplıdır. Elbeyli ilçe merkezi ÖDA’nın kuzey sınırında yer alır.

Habitatlar: Ovada yoğun olarak tahıl tarımı yapılır. Bunun yanı sıra yerleşim yerlerinin yakınında kavaklık ve koruluk alanlar görülür. Alanda ayrıca kopuk ve küçük mera alanları bulunur.

Türler: Sadece Türkiye ve Suriye’de bulunan ve nesli dünya ölçeğinde tehlike altındaki altın avurtlağın (Mesocricetus auratus) bilinen dünya dağılımının önemli bir kısmı ÖDA’nın sınırları içinde yaşar. Türkiye’de sadece Kilis’te kaydedilmiş ve bölgesel ölçekte nesli tehlike altındaki tombul keler (Stenodactylus grandiceps) de ÖDA’da yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Alanda yaygın olarak kuru tarım yapılır. Buğday ve mercimek en çok yetiştirilen ürünlerdendir.

Tehditler: Sulama projeleri, yoğun tarımsal ilaç ve gübre kullanımı bölgedeki avurtlak popülasyonunu tehdit etmektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Kilis Valiliği, Kilis İl Çevre Orman Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Elbeyli Belediyesi, Elbeyli Kaymakamlığı.

 

Süreyya İsfendiyaroğlu

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options