Feke

AKD068-Feke-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 167840 ha                Yükseklik  : 450 m – 2576 m

Boylam        : 35,91ºD                     İl(ler)         : Adana, Kayseri

Enlem          : 37,95ºK                     İlçe(ler)     : Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli, Kozan, Develi,

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Adana ile Kayseri arasında uzanan ÖDA, Aladağlar’ın doğusundaki Tahtalı Dağları’nın bir kısmını ve Sarız Çayı’nın Zamantı ile birleşmeden önceki kesimi olan Göksu Nehri ile kollarını içerir. Feke ve Saimbeyli ilçe merkezleri de ÖDA sınırları içinde kalır. Alanın kuzey kesiminde bulunan güneybatı – kuzeydoğu uzanışlı Tahtalı Dağları, Aladağlar’ın doğudaki devamıdır. Bu yüksek kesimler bitki örtüsü açısından cılız olup dağ sırasının düzleştiği yerlerde yüzlerce dolin (karstik erime çukurları) bulunmaktadır. Bu dağlık alanların güneyinde Göksu Nehri ve kolları tarafından oluşturulmuş vadiler zengin bitki örtüsüne sahiptir. Arazinin yüksek eğim koşulları, zaman zaman yerleşim birimlerine zarar verecek ölçüde heyelanlara sebep olmaktadır.

Habitatlar: ÖDA; ardıç (Juniperus), sedir (Cedrus libani), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana), kızılçam (Pinus brutia), kermes meşesi (Quercus coccifera) ve karışık iğneyapraklı ormanlar ile maki toplulukları ve tarım alanlarından oluşur.

Türler: ÖDA, bitkiler açısından oldukça zengindir. Alanda 18 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Dünya dağılımı ÖDA ile sınırlı olduğu bilinen yedi bitki türü (Allium gorumsense, Allium stenopetalum, Anthemis antitaurica, Galium pterocarpum, Onosma tschichatschevii, Paronychia kayseriana, Verbascum hadschinense) bölgede yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Alanda tarım, hayvancılık ve az miktarda ormancılık yapılır. Oldukça engebeli bir yapıya sahip olan ÖDA’nın sınırları içerisinde yerleşimler çoğunlukla vadi yamaçlarına kurulmuş olup tarım alanları da yine düzlük alanların azlığı nedeniyle fazla yer kaplamamaktadır. Bölgede küçük işletmeler halinde linyit ocakları bulunmaktadır.

Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit, Devlet Su İşleri’nin baraj projeleridir. Göksu Nehri üzerinde Feke ve Menge barajlarının yapımı için master planları hazırlanmıştır. Alanda kaçak orman kesimi yapılmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Kayseri Valiliği; Adana Valiliği; Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Feke Kaymakamlığı; Saimbeyli Kaymakamlığı; Feke Belediyesi; Saimbeyli Belediyesi.

 

Murat Ataol

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options