Giresun Dağları

DKD002-Giresun Dağları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 213322 ha         Yükseklik : 350 m – 3107 m

Boylam        : 38,30ºD             İl(ler)        : Giresun, Ordu, Sivas

Enlem          : 40,51ºK              İlçe(ler)   : Bulancak, Kabadüz, Dereli, Mesudiye, Alucra, Şebinkarahisar, Koyulhisar, Suşehri

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Önemli Doğa Alanı, Dereli ilçe merkezi ile Şebinkarahisar ilçe merkezi arasındaki dağlık alanı kapsar. Giresun-Şebinkarahisar karayolu alanı ikiye böler. Bölge genel olarak yüksek dağlardan oluşmaktadır. Dağlar arasında irili ufaklı göller bulunur. Son yıllarda evcil keçi ve kaçak kesim faaliyetlerinin engellenmesi sonucu orman alanlarında önemli bir artış meydana gelmiştir.

Habitatlar: Giresun Dağları genelde karışık ormanlardan oluşmuştur. Alçak kesimlerde orman bitki örtüsü kızılağaç (Alnus sp.), akçaağaç (Acer sp.) türleri, kestane (Castanea sp.), doğu kayını (Fagus orientalis) ve saçlı meşelerden (Quercus cerris) oluşurken özellikle daha nemli olan kuzey yamaçlarda doğu ladini (Picea orientalis) ve Doğu Karadeniz göknarı (Abies nordmanniana) ağırlık kazanmaktadır. Güneye bakan kesimlerde ise sarıçam (Pinus sylvestris) ve titrek kavak (Populus tremula) ağırlık kazanmaktadır. 1750 metreden sonra orman sınırının sona ermesiyle çok geniş düzlükler, geniş dağ çayırları ve yüksek dağ gölleri göze çarpar. Dağların güney yamaçları daha açıklık olmakla birlikte tür çeşitliliği açısından daha zengindir.

Türler: Giresun Dağları özellikle bitkiler açısından oldukça önemli bir alandır. Dünya ölçeğinde bir tek bu alanda yaşadığı bilinen dört bitki türü bulunmaktadır: Alchemilla orduensis, Centaurea drabifolioides, Hieracium giresunense ve alpin kuşaktaki buzul göllere yakın akarsuların kayalık bölümlerinde yaşayan Doronicum tobeyi.

Yırtıcılar için önem taşıyan alanda, küçük kartal (Hieraaetus pennatus) üremektedir.

Bir fare alttürü olan Chionomys gud lasistanius, bölgesel ölçekte önemli bir türdür.

Küresel ölçekte tehlike altında bulunan Kafkas semenderi (Mertensiella caucasica) de ÖDA’da yaşamaktadır

Ilıman orman biyomuna endemik bir kertenkele türü olan melez kertenkele (Darevskia mixta) alanda yaşamaktadır.

Altı kelebek türü için ÖDA kriterlerini sağlayan alanda, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Kafkas fisto kelebeği (Zerynthia caucasica) yaşamaktadır.

Alan, nesli tehlike altında olan Cordulegaster insignis mzymtae adlı kızböceği için önemlidir.

Alan Kullanımı: Giresun Dağları geniş ve verimli meralara sahiptir. Bu nedenle bölgede yaylacılık ve hayvancılık gelişmiştir. Bu meralar üzerine hayvancılık faaliyetleri dışında mesire ve sayfiye yeri olarak da kullanılan yüzlerce yayla bulunmaktadır. Yaz aylarında yayla yolları yoğun trafiğe sahiptir ve yaz boyunca neredeyse tüm yaylalarda şenlikler düzenlenmektedir.

Tehditler: Bölgedeki yapılaşma alanı tehdit eden nedenlerin başında gelmektedir. Bölgede yoğun olarak yasadışı avcılık yapılmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Giresun TÜRÇEK alanda koruma çalışmaları yürütmektedir. Doğu Karadeniz Doğa Koruma (KarDoğa) Federasyonu da bölgede doğal yaşlı ormanların korunması için bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.

Yerel İlgi Sahipleri: Giresun TÜRÇEK Temsilciliği; Giresun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü; Şebinkarahisar Kaymakamlığı.

 

Ahmet Kütükçü

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options