Gökdere

AKD046-Gökdere-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Yeterince Bilinmiyor

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 60595 ha             Yükseklik : 160 m – 1918 m

Boylam        : 33,15ºD                İl(ler)        : Karaman, Mersin

Enlem          : 36,85ºK                İlçe(ler)    : Karaman merkez, Mut

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA, Mersin’in Mut ilçesinin kuzeybatısında yer alır. Karaman – Mut ve Karaman- Ermenek karayolları arasında bulunur. Göksu Vadisi’nin yukarı kısmını ve vadiyi çevreleyen yamaçları içine alır. Kuzeyinde Kemer Dağı, doğusunda Avlama Dağı, batısında Kızıldağ ile çevrilidir.

Habitatlar: ÖDA, Göksu Nehri ve nehir kıyısı bitki toplulukları, maki ve kermes meşesi (Quercus coccifera) toplulukları, ardıç (Juniperus sp.) ve az miktarda kızılçam (Pinus brutia) ormanları, ova ve dağ bozkırları ile tarım alanlarından oluşur. Göksu ve kollarının genişlediği düz alanlarda kuru ve sulu tarım yapılır. Ardıç ormanları alanın batı ve güneybatısında yoğunlaşır.

Türler: Gökdere, bitkiler açısından öne çıkan bir alandır. Dünya yayılışı alanla sınırlı olduğu bilinen dört bitki türü burada yaşamını sürdürmektedir: Aristolochia geniculata, Stachys anamurensis. Bunun dışında alanda ülkemize endemik ve dünya ölçeğinde nesli tehlike altında bulunan Alkanna punctulata, Astragalus chamberlainianus, Dorycnium sanguineum, Lathyrus cilicicus, Stachys cydni bitki türleri de yer almaktadır.

Alan Kullanımı: Alanda tarım ve hayvancılık yapılır. Göksu Nehri’nin oluşturduğu verimli alanlar nedeniyle bölge halkının temel geçim kaynağı tarımdır. Sebze ve meyve üreticiliği bölgenin en önemli gelir kaynaklarının başında gelir. Bunun yanında hububat üretimi de yapılır. Bölgede hayvancılık faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.

Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit Göksü Nehri üzerine yapımı planlanan Mut ve Kepezkaya barajlarıdır. ÖDA’nın güney sınırına inşa edilmesi planlanan Mut Barajı, Göksu Nehri’nin ÖDA sınırları içindeki kısmının yaklaşık yüzde 50’sini yok edecektir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Karaman Valiliği; Mersin Valiliği; Karaman İl Çevre ve Orman Müdürlüğü;, Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Mut Kaymakamlığı; Mut Belediyesi.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options