Gökova Kuzey Kıyıları

EGE018-Gökova Kuzey Kıyıları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 18347 ha         Yükseklik               : 0 m – 450 m

Boylam        : 27,59ºD           İl(ler)     : Muğla

Enlem          : 36,99ºK           İlçe(ler)   : Milas, Bodrum

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı

 

Alanın Tanımı: Gökova Körfezi’nin kuzeybatısında yer alan ÖDA, Bozalan-Kayaönü köyü ile Bodrum arasında kalan kıyı bölgesini içerir. İrili ufaklı koylardan oluşan alan içerisinde ana karaya yakın Karaada ve Orak Adası yer alır.

Habitatlar: Alanın geneli kıyı ve deniz ekosistemidir. Kıyının büyük çoğunluğu kayalıktır ve yer yer kıyı mağaraları içerir. Kıyı çizgisinin iç kesimi ağırlıklı olarak tipi Akdeniz maki toplulukları ile ve kısmen kızılçam ormanlarıyla kaplıdır.

Türler: ÖDA’nın kıyılarındaki mağaralar ve adalar Akdeniz fokları (Monachus monachus) için önemli yaşam ve potansiyel üreme alanlarıdır. Gerek anakara kıyısında gerekse adalarda fok mağaraları bulunmakta ve foklar bu bölgede dalgıçlar tarafından sıklıkla görülmektedir.

Alanda Türkiye’ye endemik Halikarnas esmeri (Maniola halicarnassus) adlı kelebek türü yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Alan Bodrum ilçesine yakınlığından dolayı yoğun olarak günübirlik turizm amacıyla kullanılmaktadır. Günübirlik ve mavi yolculuk tekne turlarının uğrak noktası olan bölge dalış ve hemen tüm su sporlarının yapıldığı bir alandır. Bodrum Kupası yelken yarışları burada yapılmaktadır.

Tehditler: ÖDA kıyıları, Ege ve Akdeniz kıyılarının sit derecelerinin kaldırılması veya düşürülmesi ile turizm amaçlı imara açılması tehdidinin en çok zarar vereceği alanların başında gelmektedir.

Alandaki yat ve gezinti teknesi yoğunluğu çok yüksektir. Su sporları, özellikle Karaada’daki mağara dalışlarının ve Bodrum – Orak Adası arasındaki yoğun su sporlarının fokları olumsuz etkilediği düşünülmektedir.

Koruma Çalışmaları: SAD-AFAG 1990’lı yıllarda yerel STK’larla birlikte Karaada’nın turizm alanı olarak yapılaşmasına karşı kampanya yürütmüş ve başarılı olmuştur. Yine SAD-AFAG ve yerel dernekler tarafından ÖDA’da bir dizi envanter çalışması yapılmıştır.

Yerel İlgi Sahipleri: Muğla Valiliği; Bodrum Kaymakamlığı; Bodrum Belediyesi, Sualtı Araştırmaları Derneği – AFAG; Bodrumlu Gönüllüler Derneği; Bodrum Yerel Gündem 21; Bodrum Denizciler Dayanışma Derneği.

 

Cem Orkun Kıraç, Yıldıray Lise, Yalçın Savaş

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options