Göksu Vadisi

AKD050-Göksu Vadisi-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Acil

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 52861 ha         Yükseklik : 20 m – 1160 m

Boylam        : 33,65ºD           İl(ler)        : Mersin

Enlem          : 36,42ºK           İlçe(ler)   : Silifke, Gülnar, Mut

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Geyik Dağları’ndan beslenen Göksu Nehri, Mut civarında Ermenek Çayı ile birleşerek Silifke’de oluşturduğu delta üzerinden Akdeniz’e dökülür. ÖDA, Göksu Nehri’nin Silifke ile Mut arasında kalan vadi alanını kapsar. Göksü, genel olarak dar ve kıvrımlı bir vadidir. Mut civarında genişleyen vadi tabanı Kargıcak köyü yakınlarında daralarak deltaya kadar uzanır. Toros Dağları sıcak Akdeniz ikliminin iç kesimlere ulaşmasını engellerken Göksu Nehri, Orta Toroslar’ın parçası olan Taşeli Platosu’nu aşarak yumuşak iklim koşullarını iç kesimlere taşıyan bir vadi oluşturmuştur. Bu da alanın flora açısından büyük zenginlik taşımasını sağlamaktadır.

Habitatlar: ÖDA; Göksu Nehri, nehir kıyısı bitki toplulukları, kızılçam ormanları (Pinus brutia), maki bitki örtüsü toplulukları ve tarım alanlarından oluşur. Alanda sarp kayalıklar ve derin kanyonlar bulunur. Tarım alanları, genişleyen vadi tabanındadır.

Türler: Göksu Vadisi birçok canlı grubundan tür için önemli bir alandır. Alanda 14 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Alkanna milliana ve Onobrychis mutensis  bitki türlerinin dünya dağılımı ÖDA ile sınırlıdır.

Öte yandan vadi kuşlar için de önemli bir doğa alanıdır. Bölgede küçük akbaba (Neophron percnopterus), bıyıklı doğan (Falco biarmicus), tavşancıl (Hieratus fasciatus) ve kızıl akbaba (Gyps fulvus) gibi yırtıcı kuş türleri yaşamaktadır.

Göksu Vadisi nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan yaban keçisi (Capra aegagrus) için de önemli bir barınma alanıdır.

Alan, Akdeniz biyomuna endemik ve dar yayılışlı bir sürüngen türü olan Pamfilya kertenkelesi (Lacerta pamphylica) için önemlidir.

ÖDA bölgesel ölçekte tehlike altında olan kelebek türleri için de önemlidir. Bu türlerin başında yalancı apollo (Archon apollinus), bavius (Pseudophilotes bavius) ve Anadolu gelinciği (Tomares nogelli) gelir.

Alan Kullanımı: ÖDA’da vadi tabanı boyunca tarım faaliyetleri yürütülmektedir. Özellikle akarsuya yakın bölgelerde sulu tarım gelişmiştir. Bunun yanında bölgede genel olarak sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Tehditler: Göksu nehri üzerine yapılması planlanan Kayraktepe Barajı ÖKA üzerindeki en büyük tehdittir. Barajın yapımı vadide yaşamını sürdüren nesli tehlike altındaki türlerin yaşamını olumsuz etkileyecektir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Mersin Valiliği; Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Silifke Kaymakamlığı; Mut Kaymakamlığı; Silifke Belediyesi; Mut Belediyesi.

 

Murat Ataol, Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options