Gölcük Gölü

AKD026-Gölcük Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 433 ha              Yükseklik : 1365 m – 1615 m

Boylam        : 30,50ºD           İl(ler)         : Isparta

Enlem          : 37,73ºK            İlçe(ler)    : Isparta merkez

Koruma Statüleri : Tabiat parkı

 

Alanın Tanımı: Gölcük Gölü, Isparta’ya 12 kilometre uzaklıkta şehrin güneybatısında yer alan sönmüş bir yanardağ kraterinde bulunmaktadır. Gölün en derin yeri 36 metredir. Aladağ (Gelincik) kütlesinin kuzeyinde bulunan orta yükseklikte dağ ve tepelerle kuşatılmıştır. Gölün yerleştiği çukurun çevresinde volkanik kayaçlar geniş yer tutar. Çukurun dibinde, bir tanesi ilgi çekecek biçimde yükselen, trakitlerden oluşmuş konik volkanik tepeler vardır. Göl, Isparta halkının önemli mesire yerlerinden biridir.

Habitatlar: ÖDA, volkanik göl ve civarındaki ince kıyı şeridinden oluşur. Gölün etrafı seyrek ağaçlar, sulu tarım alanları ve meyve bahçelerinden oluşur.

Türler: Gölcük Gölü, içsu balıkları için önemli bir alandır. Ülkemize endemik ve nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan dişli sazancık (Aphanius anatoliae), Hemigrammocapoeta kemali türlerinin yanı sıra yine ülkemize endemik bir tür olan saz balığı (Tylognathus klatti) alanda bulunan önemli canlılardır.

Coenagrion ornatum adlı kızböceği de alandaki önemli türler arasında yer alır.

Alan Kullanımı: Göl, 1978’de kurulmuş olan orman içi dinlenme yeriyle çevre halkının gözde bir mesire alanıdır. Piknik, yürüyüş ve benzer etkinlikler için kullanılır. Göle yakın bir restoran vardır.

Ayrıca, Isparta kentinin çevresindeki meyve ve sebze bahçeleri için de önemlidir. Bir sifon aracılığıyla emilen sular, gölün kuzey kenarında açılan bir tünelle Isparta Ovası’nın güney kenarına indirilerek sulamada kullanılır. Alanda rastlanan eski tünel kalıntılarından, Isparta Ovası’nın sulanmasında göl sularından ilk çağdan beri yararlanıldığı anlaşılmaktadır.

Tehditler: Gölde yaşayan balık türleri, yabancı balık türlerinin salınması sebebiyle tehdit altındadır.

Koruma Çalışmaları: Tabiat parkı statüsü olan alanda bilinen başka bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri :Isparta Valiliği; Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options