Gölgeli Dağları

AKD006-Gölgeli Dağları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 475335 ha                 Yükseklik : 750 m – 2420 m

Boylam        : 29,21ºD                     İl(ler)         : Denizli

Enlem          : 37,34ºK                      İlçe(ler)     : Tavas, Serinhisar, Acıpayam

Koruma Statüleri  : Yok

 

Alanın Tanımı: Gölgeli Dağları; Toros Dağları’nın en batı ucunda kuzey-kuzeybatı ve güney-güneybatı doğrultusunda uzanan dağ silsilesidir. Doğuda Dalaman Çayı, batıda ise Serinhisar ve Beyağaç ilçeleri arasındaki karayolu ile sınırlanır. Genel olarak ormanların oluşturduğu alan Honaz ve Sandras dağları arasında bir geçiş bölgesi özelliği taşır. Alanda kireçtaşı ve serpantin kayalar göze çarpar.

Habitatlar: ÖDA; kızılçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus nigra ssp.pallasiana) ve sedir (Cedrus libani) ağaçlarından oluşan karışık ormanlardan, bu orman örtüsünün alçak kesimlerinde kermes meşesi (Quercus coccifera) topluluklarından, dağ bozkırlarından ve az miktarda tarım alanından oluşur. Alanda kayalık yamaçlar ve taşlık yüzeyler de bulunur. Yüksek kesimleri alpin kuşak nadir bitki toplulukları açısından zengindir.

Türler: Gölgeli Dağları’nda 27 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır ve bölgede birçok endemik bitki türü barınmaktadır. Bu türlerden Galium tubiflorum, Hypericum minutum, Micromeria carica ve Potentilla davisii‘nin bilinen dünya dağılımı Gölgeli Dağları ile sınırlıdır.

Bunun yanında alandaki kayalıklarda gökdoğan (Falco peregrinus) üremektedir.

Alan Kullanımı: Bölgede genel olarak küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bunun yanında uygun olan yerlerde yetiştiricilere yetecek kadar tarım faaliyetleri de yürütülmektedir. Tarım ürünlerinin başında seze ve meyve gelmektedir.

Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmamaktadır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bir koruma çalışması bilinmemektedir.

Yerel İlgi Sahipleri: Denizli Valiliği; Denizli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Tavas Kaymakamlığı; Serinhisar Kaymakamlığı; Acıpayam Kaymakamlığı; Tavas Belediyesi; Serinhisar Belediyesi; Acıpayam Belediyesi.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options