Gülnar

AKD048-Gülnar-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Bilinmiyor (?)

Yüzölçümü : 17571 ha          Yükseklik : 65 m – 1035 m

Boylam        : 33,37ºD            İl(ler)        : Mersin

Enlem          : 36,27ºK            İlçe(ler)    : Gülnar, Aydıncık

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Gülnar Önemli Doğa Alanı, Mersin’in Gülnar ilçesinden güney doğrultusunda uzanarak Aydıncık ilçesine kadar olan tepelik bölgeyi ve Sıraç Dağı’nı içine alır. Aydıncık ve Gülnar ilçelerini birbirine bağlayan karayolu alanın ortasından geçer. Sipahili Deresi yine ÖDA içerisinden uzanarak Akdeniz’e ulaşır. ÖDA sınırları içerisinde yer alan Eskiyörük köyü yakınındaki Yalandünya Mağarası alanın en önemli doğal yapılarından biridir.

Habitatlar: ÖDA; ova bozkırları, kızılçam (Pinus brutia) ormanları, yer yer maki bitki örtüsü, meyve bahçeleri ve tarım alanlarından oluşur. Kızılçam ormanları ve makiler alanın güney ve batı kısımlarında bulunur. Sipahili Deresi ve kolları boyunca sulu tarım yapılır.

Türler: Gülnar, bitkiler açısından da oldukça önemli bir alandır. Alanda 14 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bu bitkilerden Micromeria dolichodonta, Ophrys isaura, Scrophularia mersinensis ve Verbascum cymigerum‘un bilinen dünya dağılımı Gülnar ÖDA’sı ile sınırlıdır.

Yalandünya Mağarası, bölgedeki yarasalar için önemli bir yuvalama ve konaklama alanıdır. Kirpikli yarasa (Myotis emarginatus), Akdeniz nalburunlu yarasası (Rhinolophus euryale), nalburunlu büyük yarasa (Rhinolophus ferrumequinum) ve nalburunlu küçük yarasa (Rhinolophus hipposideros) Yalandünya Mağarası’nda bulunan yarasa türleridir.

Alan Kullanımı: Bölge halkının büyük çoğunluğunun geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bölge yaylalarında hububat ve bağcılık yaygın olup, meyve yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Tehditler: Yalandünya Mağarası günübirlik turizme açıktır. Mağaralarda yapılan turizm faaliyetleri yarasaların varlığı için tehdit oluşturmaktadır.

Bunun yanında bölgede yapılan otlatma ve tarım uygulamalarının da alanda bulunan bitki türlerini nasıl etkilediği bilinmemektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Mersin Valiliği; Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Aydıncık Kaymakamlığı; Gülnar Kaymakamlığı; Aydıncık Belediyesi; Gülnar Belediyesi.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options