Haçlı Gölü

DOG036-Haçlı Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü    : 3411 ha         Yükseklik      : 1580 m – 1670 m

Boylam           : 42,30ºD        İl(ler)              : Muş

Enlem             : 39,02ºK        İlçe(ler)           : Bulanık

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Haçlı, Bulanık ilçesinin güneyinde, etrafı volkanik kayaçlarla çevrili derin bir tatlı su gölüdür. Adını güneyindeki Haçlı köyünden alır. Bulanık bir göl olduğu için diğer adı Bulanık Gölü’dür. Özellikle kuzeyi ve batısında kayalık alanlar uzanır. Güney ve batısında ince sazlık alanlar uzanır. Su seviyesi genelde aynıdır ama düşük olduğunda gölde küçük adacıklar oluştuğu görülür. Gölün yakınlarında bulunan Bulanık Ovası ve irili ufaklı göller kuşların gün içerisinde iki alan arasında yer değiştirmelerine olanak sağlar. Gölün ana su girdisi Şeyhtokum Deresi, çıktısı ise Murat Nehri’ne dökülen Korsu Çayı’dır. Gölün doğusuna bir sedde inşa edilmiş ve Korsu Çayı’nın üzerine regülatör kurulmuştur.

Habitatlar: Alanın yarısını göl yüzeyi, diğer yarısını ise Doğu Anadolu’ya özgü dağ bozkırları oluşturur. Dağ bozkırında bulunan kayalık alanlar angıtların (Tadorna ferruginea) üremesine olanak sağlar.

Türler: ÖDA, kuşlar açısından önemli bir alandır. Kaşıkçı (Platalea leucorodia), angıt (Tadorna ferruginea) alanda üremekte, telli turna (Grus virgo) ise yaz aylarında düzenli olarak görülmektedir.

Alan Kullanımı: Alanda kısıtlı miktarda balıkçılık yapılmaktadır. Göl etrafında verimli otlaklar bulunur. Bu otlaklar geleneksel yöntemlerle biçilir ve hayvan otlatmada kullanılır.

Haçlı Gölü, Bulanık Ovası’nda toy (Otis tarda) ve telli turna için yapılan araştırmalar nedeniyle son yıllarda kuş gözlem amaçlı olarak daha sık ziyaret edilmeye başlanmıştır.

Tehditler: Alanda yer yer aşırı otlatma baskısı görülmektedir. Korsu Çayı’na kurulan regülatör ve doğusundaki set nedeniyle alanın doğal yapısında değişiklik olduğu düşünülmekle beraber bu girişimlerin etkisini belirlemek için yeterli veri yoktur.

Koruma Çalışmaları: Doğa Derneği ve Muş Valiliği alanda kuş gözlem çalışmaları yapmıştır.

Yerel İlgi Sahipleri: Muş Valiliği; Muş İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Jandarma Komutanlığı; Doğa Derneği.

 

Burcu Meltem Arık

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options