İron Sazlığı

DOG040-İron Sazlığı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Korumaya Bağımlı Gerileme (-1)

Yüzölçümü    : 16091 ha       Yükseklik      : 1275 m – 2060 m

Boylam           : 42,03ºD        İl(ler)              : Bitlis, Muş

Enlem             : 38,64ºK        İlçe(ler)           : Güroymak, Hasköy, Korkut

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA; Nemrut Volkanı’nın batısında, Bitlis-Muş karayolunun kuzeyinde yer alır. Alanın batı sınırı dışında tamamı Bitlis ili sınırları içindedir. Alan geniş sazlıklarla kaplı tek bir küçük aynası olan sığ bir sulakalanı içerir. Sulakalanın içinde küçük höyükler ve sıcak su pınarları bulunur. Sulakalan, güneyde bozkır bitki örtüsüyle kaplı tepeler ve tarım alanlarıyla çevrilidir. ÖDA’nın doğu kısmı Nemrut Volkanı’nın ovaya doğru uzantısı olan platonun bir kısmını içine alır. Uydu görüntülerine göre sulakalan son 20 yıl içinde belirgin oranda küçülmüştür.

Habitatlar: ÖDA; göl aynası, geniş sazlık alanlar, sulak çayırlar, dağ bozkırları ve tarım alanlarından oluşur. Sulakalanın çok büyük kısmı sazlarla (Phragmites sp.) kaplıdır. Sazlık alanın etrafı sulak çayırlarla çevrilidir. Tarım alanlarıyla sazlık alan arasında kalan tepeler dağ bozkırı bitki örtüsüyle kaplıdır. Alanın doğusundaki plato seyrek otlarla kaplıdır.

Türler: ÖDA, endemik ve nesli dünya ölçeğinde tehlike altındaki Dianthus plumbeus adlı biti türü için önem taşır.

Çok geniş sazlık alanlar barındıran ÖDA, su kuşları için önemli bir üreme alanıdır. Alanda önemli sayılarda alaca balıkçıl (Ardeola ralloides) üremektedir. ÖDA’nın doğusundaki volkanik platoda küçük alameceğin (Rhodopechys githaginea) ürediği tahmin edilmektedir.

Bölgesel ölçekte tehlikedeki karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) alana ÖDA statüsü kazandıran tek kelebek türüdür.

Alan Kullanımı: Alandaki en önemli insan faaliyeti hayvancılıktır. Bölgede manda ve diğer büyükbaş hayvanlar yetiştirilir. Güroymak ilçesi etrafında yoğun olarak sulu tarım yapılır.

Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit tarımsal faaliyetler için su rejimine yapılan müdahalelerdir. Devlet Su İşleri (DSİ), bölgedeki sulu tarım alanlarını genişletmeyi planlamaktadır.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir çalışma yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri

Bitlis Valiliği; Bitlis İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.

 

Dicle Tuba Kılıç

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options