Işıklı Gölü

EGE030-Işıklı Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 9749 ha           Yükseklik : 810 m – 990 m

Boylam        : 29,92ºD           İl(ler)        : Denizli, Afyon

Enlem          : 38,22ºK           İlçe(ler)    : Çivril, Dinar

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA, Akdağ’ın güneybatısındaki geniş bir tatlı su gölünü ve bu gölün doğusunda mevsimsel bataklıklarla çevrili Gökgöl Bataklığı’nı içerir. En derin yeri yedi metre olan Işıklı Gölü’nün ortasında birkaç saz yer alır. Batı, güney ve doğu kıyıları setlerle çevrilmiş olan göl, sulama amaçlı rezervuar olarak kullanılır. Büyük Menderes’in kuzeydeki kolu (Kufi) göle yönlendirilmiştir ve sulak alana giren suyun yüzde 60’ını karşılar.

Habitatlar: Geniş bir tatlı su gölü olan Işıklı Gölü’nün ortasında saz adaları yer alır. Alanın doğusunda Büyük Menderes nehrinin taşkın alanı içinde yer alan Gökgöl ve etrafındaki mevsimsel bataklıklar yer alır. Gölün etrafında kavaklıklar ve tarım alanları bulunur.

Türler: ÖDA, kış aylarında yüksek sayılarda su kuşuna ev sahipliği yapar. Bir defada alanda 190 bin üzerinde sakarmeke (Fulica atra) gözlenmiştir. ÖDA’da üreyen diğer kuş türlerinin arasında erguvani balıkçıl (Ardea purpurea) ve karabaş martı (Larus ridibundus) yer alır. Gölde yıl boyunca görülen ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) Akdağ’da üremektedir.

Işıklı Gölü, içsu balıkları için de önemlidir. Göl, nesli küresel ölçekte tehlike altında ve ülkemize endemik Aphanius anatoliae ve Chondrostoma meandrense türlerine ev sahipliği yapar.

Alan Kullanımı: Sulama amaçlı bir rezervuar olarak kullanılan göldeki temel insan faaliyeti balıkçılıktır. Kerevit (Astacus leptodactylus) bir zamanlar göldeki en yaygın ve en çok gelir getiren türken 1980’lerde Türkiye’de ilk kez burada ortaya çıkan mantar hastalığı nedeniyle yok olmuştur

Gölün etrafındaki düzlük alanlarda yoğun olarak tarım ve kavakçılık yapılır. Göl çevresinde oteller bulunur.

Tehditler: Aşırı ve yasadışı su ürünleri ve kara avcılığı gölün önemli sorunlarından biridir.

Göl suyunun Haziran ayına kadar yüksek seviyede tutulması sazlık ve mevsimsel bataklık gibi kuşların üremesine ve beslenmesine olanak sağlayan yaşam alanlarının oluşmasını zorlaştırmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Alanda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilileri denetim çalışmaları yapmaktadır. Bölgede düzenli olarak kış ortası su kuşu sayımları yapılmaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Denizli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Afyon İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Çivril Kaymakamlığı; Dinar Kaymakamlığı; Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği (Ege Doğa); Doğa Derneği; Ege Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu (EKGT).

 

Ferdi Akarsu, Burak Bayılı, Volkan Eroğlu

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options