Karakuyu Sazlığı

AKD025-Karakuyu Sazlığı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 1582 ha            Yükseklik : 1000 m – 1030 m

Boylam        : 30,25ºD            İl(ler)         : Afyonkarahisar

Enlem          : 38,06ºK            İlçe(ler)    : Dinar

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı

 

Alanın Tanımı: Dinar ilçe merkezinin yaklaşık 16 kilometre doğusunda bulunan sulak alandır. Afyonkarahisar-Antalya karayolu, alanın hemen yanından geçer ve gölün doğu ve güneydoğusunu çevreler. ÖDA’nın kuzey ve doğusunu Karakuş Dağları’nın batı uzantısı, güneyini ise Söğüt Dağları’nın kuzeydoğuya yaptığı uzantı sınırlandırır. Karakuyu Sazlığı; sulama, taşkından koruma ve elektrik üretimi amaçlarıyla Büyük Menderes Nehri’nin kaynağında, DSİ tarafından uzunluğu 14,647 metreye ulaşan seddeler inşa edilerek meydana getirilmiş bir  yapay sulak alandır. Sazlığın ana kaynağı, alanın kuzeydoğusundaki Eldere köyünün içinden çıkan tatlı su kaynağıdır. Sazlığı besleyen ana kaynak bu olmakla birlikte güneydeki İncesu köyünden ve kuzeydeki Kumalar Dağı’ndan gelen mevsimsel dereler de gölete akar.

Habitatlar: ÖDA’nın sınırları içinde kalan alanın tamamı tatlı su gölü habitatıdır ve göl alanının hemen hemen tamamı yoğun sazlıklarla, hasırotu (Typha domingensis), kamış ve nilüferlerle (Nymphaea alba) kaplıdır. Karakuyu Sazlığı çevresinde ayrıca Gökçeli, Karakuyu, İncesu, Çapalı ve Bülüçalan köylerine ait buğday, arpa, şeker pancarı ve haşhaş ekiminin yoğunlaştığı tarım arazileri de bulunur.

Türler: Su kuşları için önemli bir üreme alanıdır. Sazlıkta alaca balıkçıl (Ardeola ralloides), pasbaş patka (Aythya nyroca), saz delicesi (Circus aeruginosus), turna (Grus grus), küçük balaban (Ixobrychus minutus) ve nesli tehlike altında olan dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ürer.

Alan Kullanımı: Alanın çevresinde ağırlıklı olarak kuru ve sulu tarım ile meyvecilik yapılmaktadır. Giderek azalmakla birlikte hayvancılık devam etmektedir.

Tehditler: Karakuyu Sazlığı’nın çevresindeki köylerde buğday, arpa, şeker pancarı, haşhaş ağırlıklı tarım faaliyetleri için göletten su çekilmektedir.

Koruma Çalışmaları: Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü yetkilileri periyodik olarak alan üzerinde kontrollerini yapmakta ve Bölge Jandarma Komutanlığı Karakuyu Sazlığı’nı her gün düzenli olarak kontrol etmektedir.

Yerel İlgi Sahipleri : Afyonkarahisar Valiliği; Afyonkarahisar İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi; Süleyman Demirel Üniversitesi; DSİ Isparta Bölge Müdürlüğü; Doğa Derneği; Burdur Kuş Gözlem Topluluğu.

 

Okan Koçyiğit

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options