Kars Ovası

DOG026-Kars Ovası-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü    : 18692 ha       Yükseklik      : 1690m – 2400m

Boylam           : 43,33ºD        İl(ler)              : Kars

Enlem             : 40,60ºK        İlçe(ler)           : Kars, Arpaçay, Digor

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Kars Çayı ve Arpaçay arasında, kuzeygüney doğrultusunda uzanan ıslak çayırlar, gölcükler, bozkırlar ve tarım alanlarından oluşan bir ovadır. Mişko ve Çalı gölllerini içine alan ÖDA’da, üzerinde hayvancılık yapılan yüksek otlu geniş meralar bulunur.

Habitatlar: Kars Ovası’nın büyük bir bölümü yüksek plato çayırlarından oluşmaktadır. Bunun yanında alanın bir kısmını sulak çayırlar oluşturmaktadır. Tarım alanlarının büyük kısmında tahıl ekilir. Ovadaki göller zengin sualtı bitki çeşitliliğine sahiptir.

Türler: Kars Ovası kuşlar açısından öncelikli bir alandır. Alanda nesli dünya ölçeğinde tehlike altındaki dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve bölgesel ölçekte tehlikedeki turna (Grus grus) üremektedir.

Alan Kullanımı: Alandaki başlıca geçim kaynağı hayvancılık ve tarım faaliyetleridir. Tarım faaliyetlerinin başında tahıl ekimi gelmektedir. Alanda tahıllar dışında sebze ve yumrulu ürünler de az miktarlarda üretilmektedir.

Tehditler: Alan üzerinde bilinen bir tehdit bulunmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Kars Valiliği; Kars İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Arpaçay ve Digor Kaymakamlığı; Arpaçay ve Digor İlçe Jandarma Komutanlığı; Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Kafkas Üniversitesi Kuş Gözlem Oluşumu.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options