Kavuştuk Yarımadası

DOG046-Kavuştuk Yarımadası-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Acil

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü    : 14119 ha       Yükseklik      : 1650 m – 1710 m

Boylam           : 43,08ºD        İl(ler)              : Bitlis

Enlem             : 38,85ºK        İlçe(ler)           : Adilcevaz

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Van Gölü’nün kuzeyinde, Erciş’e yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kavuştuk Köyü ve köyün doğusunda Van Gölü içine doğru uzanan düz yarımadayı içerir. Yarımada Sodalıgöl’ün doğusunda yer alır ve alanın kuzey ucunda Nurşun Gölü’ne ulaşır. Alan hafif engebelidir.

Habitatlar: ÖDA büyük ölçüde kuru tarım alanlarıyla kaplıdır. Geri kalan bölgelerde kalıntı ova bozkırları uzanır. Yarımadanın kuzey ucunda Nurşun Gölü bulunur.

Türler: ÖDA, nesli dünya ölçeğinde tehlikedeki toy kuşları (Otis tarda) için önemli bir üreme alanıdır. ÖDA’daki Nurşun Gölü diğer bir nesli tehlikedeki kuş türü olan dikkuyrukların (Oxyura leucocephala) yuvalama bölgesidir.

Alan Kullanımı: Büyük ölçüde kuru tarım yapılır. Makineli tarım yapılmakta ve kısmen kimyasal ilaç kullanılmaktadır. Başlıca tarımsal ürünler buğday, arpa ve yoncadır. Tarım faaliyetlerinin yanı sıra alanda düşük oranda hayvancılık da yapılmaktadır.

Tehditler: Yarımada köyünün daha yüksek bir yere taşınması için köyün kuzeyine bir site yapılmıştır. Yerleşimin tarım alanlarına yaklaşması toy üzerinde olumsuz etki yapabilir. Ancak yeni yerleşim alanı alt yapısı eksik olduğundan kısmen kullanılmaktadır.

Toy kuşlarının kaçak avının sürdüğü bilinmektedir.

Koruma Çalışmaları: Doğa Derneği tarafından 2002 yılında Toy Koruma Projesi yürütülmüştür ve bununla ilgili olarak Toy Ulusal Eylem planı yayımlanmıştır. Kavuştuk Yarımadası önemli toy üreme alanlarından biridir.

Yerel İlgi Sahipleri: Bitlis Valiliği; Bitlis İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Adilcevaz Kaymakamlığı; Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı; Erciş Avcılar Kulübü (Hacı Gültekin ve Atilla Elbir); Av Yaban Hayatı Koruma Vakfı (Güven Çalık); Yarımada Köyü Muhtarlığı.

 

Zeren Gürkan

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options